ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่กำแพงเมืองจีน

(CRI)วันจันทร์ 19 กันยายน 2022

ช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เป็นเวลาที่เงียบสงบ แสงที่นุ่มนวลที่สุด กำแพงเมืองจีนที่คงทนถาวรที่สุด รวมกันเป็นพันปี