ปธน.จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมสุดยอดอูเจิ้นของสมัชชาอินเทอร์เน็ตโลก 2022

(CRI)วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2022

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 9 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อการประชุมสุดยอดอูเจิ้นของสมัชชาอินเทอร์เน็ตโลกประจำปี 2022

ปธน.สี ระบุว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นพลังนำหน้าของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการผลิตของโลก โดยได้ซึมเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านทำให้วิธีการผลิต วิถีชีวิต และธรรมาภิบาลเกิดการเปลี่ยนแปลง เผชิญโอกาสและการท้าทายจากความเป็นระบบดิจิทัล ประชาคมโลกควรส่งเสริมการพูดคุยแลกเปลี่ยนและดำเนินความร่วมมือให้เป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ไซเบอร์สเปซที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล เปิดกว้าง ครอบคลุม ปลอดภัย มั่นคง และมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

วันเดียวกัน การประชุมสุดยอดอูเจิ้นของสมัชชาอินเทอร์เน็ตโลกประจำปี 2022 เปิดฉากขึ้นที่ตำบลอูเจิ้น เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง โดยชูประเด็นว่า ร่วมกันสร้างสรรค์โลกอินเทอร์เน็ตและระบบดิจิทัลในอนาคต เพื่อประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งไซเบอร์สเปซ