สถานีอวกาศจีนปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อมนุษย์

(CRI)วันพฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2022

หลังจากจีนได้ส่งยานเสินโจว 9 ขึ้นสู่อวกาศ ทำเหล่านักบินอวกาศจีนได้เดินทางในอวกาศเป็นเวลา 10 วันเมื่อปี 2012

มาจนถึงนักบินอวกาศของเสินโจว 14 ได้อยู่ในอวกาศเป็นเวลานานถึง 6 เดือน สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยของมนุษย์ในสถานีอวกาศจีนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก  

โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและรับมือกับเหตุฉุกเฉินสำหรับนักบินอวกาศ และได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิบัติภารกิจในวงโคจรของสถานีอวกาศในระยะยาว

นายหลิว เหว่ยปัว รองหัวหน้านักออกแบบระบบนักบินอวกาศ ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนักบินอวกาศแห่งประเทศจีน อธิบายว่า เทคโนโลยีการควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิตในสถานีอวกาศจีนนั้น สามารถนำบรรยากาศและน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้

เทคโนโลยีนี้ช่วยลดปริมาณสิ่งของจากโลกที่ต้องส่งไปยังสถานีอวกาศได้อย่างมาก และยังสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในอนาคตของสถานีอวกาศด้วย