การประชุม COP27 บรรลุข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศอย่างรอบด้านฉบับหนึ่ง

(CRI)วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2022

เช้าตรู่วันที่ 20 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 27 (COP 27) ได้บรรลุข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศอย่างรอบด้านฉบับหนึ่งในพิธีปิดประชุมเต็มคณะ โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งกองทุนอย่างหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง