จีนกู้เรือโบราณ “ฉางเจียงโข่ว 2” สำเร็จ

(CRI)วันอังคาร 22 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน จีนกู้เรือโบราณ “ฉางเจียงโข่ว 2” ขึ้นจากท้องน้ำบริเวณน่านน้ำปากแม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซี) เป็นผลสำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุให้คงอยู่ในสภาพเดิม

“ฉางเจียงโข่ว 2” เป็นเรือโบราณสมัยราชวงศ์ชิง เป็นเรือที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ค้นพบใต้น้ำของจีน ในช่วงระหว่างคืนวันที่ 20 ถึงเช้าตรู่วันที่ 21 พฤศจิกายน จีนใช้เรือ “ต้าลี่” และเรือ “เฟิ่นลี่” พร้อมเทคโนโลยีการกู้เรือระบบเอไอ ปฏิบัติการกู้เรือโบราณ “ฉางเจียงโข่ว 2” ทั้งลำขึ้นจากท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำฉางเจียง (แม่น้ำแยงซี) ด้วยความสำเร็จ

เรือโบราณ “ฉางเจียงโข่ว 2” เป็นเรือพาณิชย์สมัยราชวงศ์ชิง ความยาวของเรือประมาณ 38.1 เมตร ความกว้างประมาณ 9.9 เมตร มีห้องในเรือ 31 ห้องตามที่สำรวจแน่ชัด เป็นเรือสำเภาที่ทำจากไม้ขนาดใหญ่ที่สุด ยังคงอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์ที่สุด และมีโบราณวัตถุจำนวนมหาศาลหลงเหลืออยู่ในเรือ จากการค้นพบทางโบราณคดีวิทยาใต้น้ำของจีน