งานมหกรรมวัฒนธรรมอาหารการกินกวางสีครั้งแรกที่เมืองยู่หลิน

(People's Daily Online)วันพุธ 23 พฤศจิกายน 2022


พื้นที่จัดงานมหกรรมกลางแจ้ง (People's Daily Online/Fu Huazhou)

เช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาหารการกินกวางสีครั้งแรกและฟอรัมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารการกิน "รสชาติกวางสี" ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติเมืองยู่หลิน โดยงานนี้มีไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้


ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติเมืองยู่หลิน (People's Daily Online/Fu Huazhou)


พิธีเปิดงานมหกรรม (People's Daily Online/Fu Huazhou)

งานมหกรรมนี้ร่วมกันจัดขึ้นโดยกรมพาณิชย์ กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของเขตปกครองตนเองจ้วงกวางสี และรัฐบาลเมืองยู่หลิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์อาหารกวางสี ส่งเสริมแบรนด์อาหารตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการผลิดสินค้าอาหารกวางสีให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง    ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรม ส่งเสริมการยกระดับและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ส่งเสริมการเชื่อมการเกษตรกับการผลิดอาหารตลอดจนขยายช่องทางการขายสินค้าเกษตรกวางสี


การแข่งขันทำอาหารกวางสี (People's Daily Online/Fu Huazhou)

ในงานมีการเผยแพร่แผนที่อาหารอร่อยของกวางสี การจัดฟอรัมการพัฒนาและนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารการกิน การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนากับข้าวสำเร็จรูป   อีกทั้งยังเผยมาตรฐานอาหารท้องถิ่นและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากับข้าวสำเร็จรูปของกวางสี    นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทำอาหารกวางสี อาทิ การแข่งขันทำก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอาหารการกินกวางสีอย่างเต็มที่


ผู้พิพากษาให้ความคิดเห็น (People's Daily Online/Fu Huazhou)