“ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง” ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 01 ธันวาคม 2022


วันที่ 29 พฤศจิกายน การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 17 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้จัดขึ่นที่เมืองราบัต  ประเทศโมร็อกโก (Xinhua/Xu Supei)

เย็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2022 “ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง” ที่เสนอโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 17 ที่เมืองราบัต ประเทศโมร็อกโก โดยมีมติให้ขึ้นทะเบียน“ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก

“ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง”คือองค์ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนชา การเก็บใบชา การชงชาและการดื่มชา     นับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมา ชาวจีนได้ปลูก เก็บเกี่ยว ทำผลิตภัณฑ์ชาและดื่มชาเป็นเวลาอันยาวนาน และได้พัฒนาชาทั้งหกชนิด ได้แก่ ชาเขียว ชาเหลือง ชาดำ ชาขาว ชาอู่หลง และชาแดง ตลอดจนชาแต่งกลิ่นและชาแปรรูปอื่น ๆ    ผลิตภัณฑ์ชาทั้งหมดมีมากกว่า 2,000 ชนิด


วันที่ 29 พฤศจิกายน “ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมของจีนและประเพณีที่เกี่ยวข้อง”ที่เสนอโดย
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ (Xinhua/Xu Supei)

ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเทือกเขาฉินหลิ่ง-แม่น้ำฮวย และตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่–ทิเบต ส่วนประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชาได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ    ทักษะการทำชาแบบดั้งเดิมที่สมบูรณ์และการปฏิบัติทางสังคมที่กว้างขวางและลึกซึ้ง สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชาติจีน และถ่ายทอดแนวคิดการเปิดกว้างอีกด้วย

โดยผ่านเส้นทางสายไหมและถนนชาม้าโบราณ ชาได้เดินข้ามกาลเวลาและพรมแดน ชาไม่เพียงแต่กลายเป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก อีกทั้งได้กลายเป็นสื่อสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมจีนกับอารยธรรมอื่น ๆ และเป็นความมั่งคั่งร่วมกันของอารยธรรมมนุษย์

จนถึงปัจจุบัน ประเทศจีนมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวม 43 รายการได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก มากเป็นอันดับหนึ่งของโลก