รองนายกฯ จีนเน้นย้ำการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง

(CRI)วันศุกร์ 02 ธันวาคม 2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นางซุน ชุนหลัน รองนายกรัฐมนตรีจีนจัดเสนอการประชุมที่คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพแห่งชาติจีน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้ดีขึ้นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

นางซุน ชุนหลันชี้ให้เห็นว่า การป้องกันและควบคุมโรคระบาดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีจีนได้ถือความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพร่างกายของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามสภาพความเป็นจริง ได้กำหนดและประกาศแผนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดทั้งหมด 9 ฉบับ โดยออกมาตรการปรับปรุง 20 ข้อ ยุทธศาสตร์ที่มั่นคงรวมกับมาตรการที่ยืดหยุ่น ทำให้จีนสามารถรับมือการป้องกันการควบคุมโรคระบาดที่กลายพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาของเศรษฐกิจสังคมได้สำเร็จ ขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนพบมีอาการไม่รุนแรง เจ้าหน้าที่บริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงในจีน ตลอดจนการสั่งสมประสบการณ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคระบาดในจีน

สถานการณ์การป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีนมีแผนและหน้าที่ใหม่ เราควรปฏิบัติตามคำชี้นำของเลขาธิการสี จิ้นผิงอย่างลงลึก ปฏิบัติตามการตัดสินนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรี ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดำเนินงานป้องกันและควบคุมอย่างเหมาะสม ปรับปรุงนโยบายป้องกันอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงมาตรการต่างๆ เช่น การตรวจวินิจฉัย การรับผู้ป่วย และการกักบริเวณให้ครอบคลุม รณรงค์การฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เร่งการเตรียมเวชภัณฑ์ ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ว่า “ป้องกันโรคระบาดอย่างดี พัฒนาเศรษฐกิจอย่างดี และการพัฒนามีความปลอดภัย”

ในที่ประชุมดังกล่าว ทางผู้เชี่ยวชาญ 8 คนของจีนได้ประเมินผลสำเร็จสำคัญในด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีนไว้ในระดับสูง ทั้งได้เสนอความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน 20 ข้อดังกล่าว นางซุน ชุนหลันได้ชื่นชมเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่สร้างคุณูปการสำหรับการควบคุมโรคระบาด และขอให้ใช้ความพยายามต่อไป โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยปัญหาสำคัญตามหลักวิชาการ เพื่อช่วยการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคระบาดต่อไป