ฟอรัมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับสูง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ท่าเรือการค้าเสรี และการประชุมองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจนักธุรกิจแต้จิ๋วนานาชาติจัดขึ้นที่ไหหลำ

(People's Daily Online)วันพุธ 07 ธันวาคม 2022

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 มีพิธีเปิดฟอรัมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับสูง“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ท่าเรือการค้าเสรี และการประชุมองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจธุรกิจระหว่างประเทศนักธุรกิจแต้จิ๋ว ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโป๋อ๋าวมณฑลไหหลำ โดยมีหัวข้อ“ปฏิบัติตามความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน”  นักการเมืองและนักธุรกิจจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ มุ่งร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมเด็จเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา  นายมาร์กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และ นายเบนจามิน อบาลอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฟิลิปปินส์  ส่งสารแสดงความยินดีไปยังฟอรัม สหพันธ์คณะแต้จิ๋วนานาชาติและองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจนักธุรกิจแต้จิ๋วนานาชาติ กล่าวชื่นชมความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลกและแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไทยส่งสารแสดงความยินดี มีใจความตอนหนึ่งว่า หัวข้อของฟอรัมนี้สอดคล้องกับการพัฒนาของยุคสมัย  ไทยยินดีที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างพ่อค้าชาวจีนและชาวไทยในด้านต่างๆ

นายโก โก หล่าย(Ko Ko Hlaing) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา  นายฉาง ฉี่เด๋อ(Chang Qide) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศจีน และนายหลี่ หนัน(Li Nan) ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและนวัตกรรม สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ(UNOPS)ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบการประชุมทางไกล