ส่วนกลางจีนจัดการประชุมงานเศรษฐกิจปี 2023

(CRI)วันศุกร์ 09 ธันวาคม 2022

สำนักข่าวจีนรายงานว่า วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์และวิจัยงานด้านเศรษฐกิจในปี 2023 โดยระบุว่า ปีหน้า ต้องยึดมั่นความมั่นคงมาก่อน ก้าวหน้าไปพร้อมกับการรักษาความมั่นคง โดยเฉพาะเศรษฐกิจให้ประคองการเติบโตอย่างมั่นคง ความมั่นคงทางอาชีพและความมั่นคงของราคาสินค้า

การประชุมครั้งนี้ได้กำหนดนโยบายสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ นโยบายการเงินต้องมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น นโยบายเงินตราที่มั่นคงและทรงพลัง นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตต้องเน้นการพัฒนาพร้อมความปลอดภัย นโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องพึ่งพาตนเอง และนโยบายสังคมต้องยึดถือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ตามธรรมเนียม หลังการประชุมเศรษฐกิจของกรมการเมือง จีนก็จะจัดการประชุมเศรษฐกิจของส่วนกลางโดยเร็ว ถึงเวลานั้น งานต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจของจีนในปี 2023 จะชัดเจนยิ่งขึ้น