คณะรัฐมนตรีจีนออก 10 มาตรการป้องกันโควิด-19

(CRI)วันศุกร์ 09 ธันวาคม 2022


(Xinhua/Dong Ruifeng)

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 7 ธันวาคม กลไกร่วมปัองกันและควบคุมโควิด -19 ของคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้น โดยประกาศใช้มาตรการ 10 ประการในการกำหนดและบริหารพื้นที่เสี่ยง ตรวจกรดนิวคลีอิก และการกักกัน เป็นต้น

มาตรการ 10 ประการมีดังนี้

1)จัดพื้นที่เสี่ยงตามหลักวิทยาศาสตร์และแม่นยำ

2)จัดการตรวจกรดนิวคลีอิกให้ดีขึ้นอีกขั้นหนึ่ง

3)ปรับปรุงวิธีการกักกันให้ดีขึ้น

4)สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูง ต้องจัดการปิดและยกเลิกการปิดโดยเร็ว

5)ประกันความต้องการซื้อยาของประชาชนในขั้นพื้นฐาน

6)ผลักดันให้ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโดยเร็ว

7)จัดการสำรวจสุขภาพของกลุ่มชนที่ต้องให้การบริการพิเศษเพื่อบริหารผู้คนเหล่านี้ตามเป้าหมาย

8)ประกันการดำเนินการที่เป็นปกติของสังคมและการบริการด้านการรักษาพยาบาลในขั้นพื้นฐาน

9)ให้ความสำคัญด้านการประกันความปลอดภัยตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

และ10)ปรับปรังงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนให้ดีขึ้น