จีนจัดฝึกอบรมการเกษตรนานาชาติเริ่มที่ภาคตะวันออกของจีน

(People's Daily Online)วันจันทร์ 26 ธันวาคม 2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 มีพิธีเปิดการฝึกอบรมการเกษตรระดับนานาชาติหลักสูตรเทคโนโลยีสีเขียวและพืชพันธุ์การเกษตรใหม่ๆ ที่เมืองเหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน ร่วมกันจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยข้าวแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลอันฮุย (Anhui Academy of Agricultural Sciences-AAAS) และบริษัท อันฮุย หัวอัน ซีด จำกัด (Anhui Hua'an Seed Industry Co Ltd)   

ผู้เข้ารับการการอบรมเป็นนักวิชาการการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษากว่า 200 คนจากจีนและอีกกว่า 15 ประเทศ อาทิ ปากีสถาน บังกลาเทศ อินเดีย เวียดนาม เคนยา รวันดา เป็นต้น    หลักสูตรนี้จัดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการผลิตธัญพืชและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคของจีนกับประเทศเหล่านั้น    ในช่วง 2 วันของการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศต่างๆจะนำเสนอผลงานในหลากหลายหัวข้อ เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายมูฮัมหมัด อาหมัด ฮัสซัน (Muhammad Ahmad Hassan) ซึ่งกำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอกที่สถาบันวิจัยข้าวแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลอันฮุยกล่าวว่า“ปากีสถานและจีนเผชิญกับความท้าทายเดียวกัน เช่น ภัยแล้งและน้ำท่วมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เราสามารถร่วมมือกันพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง และผมหวังว่าจะเป็นสะพานเชื่อมของความร่วมมือนั้น” ผู้เข้าอบรมประมาณ 100 คนมาจากปากีสถาน และหลายคนกำลังศึกษาด้านการเกษตรทีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศจีน

ข้าวมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก จีนเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตข้าวชั้นนำของโลก และในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวก็อยู่ในระดับแนวหน้าทั้งด้านการวิจัยและเทคโนโลยี