บทวิเคราะห์:การพัฒนาของประเทศจีนในสายตาอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(People's Daily Online)วันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2022

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพีเพิลส์ เดลี ที่กรุงเทพมหานคร  โดยกล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับจีนว่ามีความเปลี่ยนแปลงเยอะมาก โดยเฉพาะการพัฒนาทางศรษฐกิจ การศึกษาและความเป็นอยู่ของผู้คน  ประชาชนจีนเป็นคนขยันและเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี เพราะฉะนั้น ต่างคนต่างทำงานเข้มแข็งก็เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวถึงเชื่อมโยง ซึ่งเป็นหนึ่งในคำขวัญเอเปกปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ว่าสามารถเชื่อมโยงกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของประเทศจีนได้  ทุกวันนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมาก ตลาดใหญ่มากด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าสามารถทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือเป็นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์(constructive engagement) เชื่อว่าจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็เกิดสิ่งที่ดี ๆ ตามมาอีกเยอะ