ทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำหย่าหลู่จ้างปู้ในฤดูหนาว

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2022

ในช่วงฤดูหนาว ระดับน้ำในแม่น้ำหย่าหลู่จ้างปู้ได้ทยอยลดต่ำลงแล้ว   ส่วนที่ไหลผ่านอำเภอหมี่หลิน เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีสีเขียวงดงามดั่งหยก


(Xinhua/Dong Zhixiong)


(Xinhua/Dong Zhixiong)


(Xinhua/Dong Zhixiong)


(Xinhua/Dong Zhixiong)


(Xinhua/Dong Zhixiong)