ปธน.จีน จัดการประชุมกับปธน.เช็กผ่านระบบทางไกล

(CRI)วันพุธ 11 มกราคม 2023


วันที่ 9 มกราคม ปธน.สี จิ้นผิง จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลกับ ปธน.มิลอช เซมัน ของสาธารณรัฐเช็ก (Xinhua/Ding Haitao)

ช่วงบ่ายวันที่ 9 มกราคม ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนจัดการประชุมผ่านระบบทางไกลกับ ปธน.มิลอช เซมัน ของสาธารณรัฐเช็ก โดย ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เราได้พบปะกันและพูดคุยกันหลายครั้งโดยแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทวิภาคีและประสบการณ์ในการปกครองประเทศ ซึ่งปรับปรุงระดับความสัมพันธ์ของจีน -เช็กเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ สองประเทศร่วมกันส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างบุคลากรทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี การส่งออกที่มีต่อจีนของเช็กเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่า และจำนวนนักท่องเที่ยวของจีนที่ไปเที่ยวเช็ก เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2013 เป็น 250% เมื่อปี 2019 จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-เช็ก โดยถือเช็กเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จีนยินดีที่ร่วมกับเช็ก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีมีการพัฒนาอย่างยาวไกล และสร้างความผาสุกให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศ


วันที่ 9 มกราคม ปธน.สี จิ้นผิง จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลกับ ปธน.มิลอช เซมัน ของสาธารณรัฐเช็ก (Xinhua/Zhai Jianlan)

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวน้นว่าจีนกำลังส่งเสริมการฟื้นฟูประชาชาติจีนด้วยความทันสมัยสไตล์จีน และจะยังคงส่งเสริมการเปิดประเทศในระดับสูง ซึ่งจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงเช็กด้วย

ด้าน ปธน.มิลอช เซมัน กล่าวว่าเขาเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างเช็กกับจีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เขาจะดูแลมิตรภาพร่วมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยินดีใช้ความพยายามร่วมกับจีนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการลงทุนทางเศรษฐกิจและการค้า เอาชนะผลกระทบของการแพร่ระบาด ฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อให้ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศมีการพัฒนาที่คึกคักมากขึ้น เช็กยินดีที่จะมีบทบาทในเชิงบวกในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างยุโรปกับจีน