นายกฯ เอธิโอเปียพบ กต. จีน

(CRI)วันพฤหัสบดี 12 มกราคม 2023

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2023 นายอาบีย์ อาห์เม็ด อาลี(Abiy Ahmed Ali)นายกรัฐมนตรีเอธิโอเปีย พบกับนายฉินกาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ที่เดินทางเยือนเมืองแอดดิสอาบาบา

นายอาบีย์กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการประชุมสมัชชาผู้แทนแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 โดยชื่นชมความสามารถที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำและภูมิปัญญาทางการเมืองของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง หวังว่าจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารประเทศกับจีน นำพาประชาชนเอธิโอเปียทั้งปวงในการยืนหยัดเอกราชและอิสรภาพ และเร่งการพัฒนาประเทศเพื่อมีความเจริญรุ่งเรือง

นายอาบีย์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเลือกเอธิโอเปียเป็นประเทศแรกในการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ ความสัมพันธ์ทวิภาคี และความร่วมมือระหว่างเอธิโอเปียกับจีนในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจสีเขียว การเกษตร และการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ล้วนบรรลุผลที่เด่นชัด ช่วยให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของเอธิโอเปียอยู่ในอันดับต้น ๆ ในแอฟริกา โดยเอธิโอเปียยินดีต้อนรับการลงทุนจากบริษัทจีนมากขึ้น

นายฉิน กาง กล่าวว่า เมื่อมีประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นผู้นำทาง จีนจะส่งเสริมความทันสมัยแบบจีนอย่างรอบด้าน เดินตามช่องทางการพัฒนาอย่างสันติโดยแน่วแน่ ยืนหยัดในการดำเนินนโยบายพื้นฐานที่เปิดกว้างและยุทธศาสตร์ที่อำนวยประโยชน์ต่อกันเพื่อประสบผลสำเร็จร่วมกัน เพิ่มความแน่นอน ความมั่นคง เป็นกำลังทางบวกให้กับโลกอยู่ในการเปลี่ยนแปลงและปั่นป่วน นำมาซึ่งโอกาสใหม่สำหรับการพัฒนาของทุกประเทศ