ปี 2023 การบินพลเรือนของจีนเตรียมฟื้นตัว 75% ก่อนการแพร่ระบาด

(CRI)วันศุกร์ 13 มกราคม 2023

สำนักงานการบินพลเรือนของจีนประกาศว่า ในปี 2022 ได้มีการขนส่งรวม 59,930 ล้านตัน-กิโลเมตร คิดเป็น 46.3% ขนส่งผู้โดยสาร 250 ล้านคนคิดเป็น 38.1% ขนส่งสินค้าและพัสดุ 6.076 ล้านตันคิดเป็น 80.7% เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนการแพร่ระบาด

ในปีนี้ การบินพลเรือนของจีนจะประเมินความสามารถในการปฏิบัตงานให้ดี ขณะเดียวกัน เข้ากับช่วงงเวลาการฟื้นตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรมให้ดี มุ่งมั่นที่จะดำเนินการขนส่ง 97,600 ล้านตัน-กิโลเมตร ขนส่งผู้โดยสาร 460 ล้านคน ขนส่งสินค้าและพัสดุ 6.17 ล้านตัน ฟื้นตัวเป็นประมาณ 75% เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนการแพร่ระบาด

ในขณะเดียวกัน จะขยายบริการขนส่งร่วมกันทางอากาศและทางรถไฟ ส่งเสริมการขนส่งระยะทางสั้น การช่วยเหลือทางการแพทย์ การช่วยเหลือฉุกเฉิน การบริโภคด้านความบันเทิง และการทดลองการขนส่งด้วยโดรนพร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพ กำลังทางโลจิสติกส์การบินของสนามบินสำคัญ ผลักดันให้การขนส่งสินค้าทางอากาศพัฒนาอย่างมั่นคง