ซีพีพีซีซี ตั้งภาคส่วนใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 19 มกราคม 2023


นายหวัง หยาง ประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน เป็นประธานปิดการประชุมคณะกรรมการประจำสภา
ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 25 ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 (ภาพจากซินหัว)

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน หรือ ซีพีพีซีซี (National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference-CPPCC) ให้ความเห็นชอบการตั้งภาคส่วนใหม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งประกอบด้วย 85 รายชื่อ ตามรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน ชุดที่ 14 โดยรายชื่อดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมฯเมื่อวันอังคารและมีการประกาศเมื่อช่วงเช้าวันพุธ

หน่วยงานใหม่ซึ่งเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของพรรคและรัฐบาล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสาขานี้ เช่น นายหวง รุ่นชิว (Huang Runqiu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

นายซื่อ ไถเฟิง (Shi Taifeng) สมาชิกสำนักการเมืองและหัวหน้าแผนกแนวร่วมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวว่าเป็นการปรับให้สอดรับกับความต้องการในการพัฒนาของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ในการประชุมระดับมณฑลสองครั้งที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ คณะกรรมการสภาปรึกษาการเมืองระดับมณฑลและเขต 30 แห่งได้เปิดตัวภาคส่วนใหม่โดยเน้นที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาทางการเมืองชั้นนำของประเทศ จะมีการปรับเปลี่ยน 5 ปี โดยการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดใหม่ ครั้งแรกจะเริ่มในวันที่ 4 มีนาคมนี้ที่มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ซึ่งจะมีการเลือกประธานสภาคนใหม่ ในส่วนที่มาของสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ มาจาก 34 ภาคส่วน ได้แก่ผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคการเมืองอื่น องค์กรประชาชน ผู้แทนชนกลุ่มน้อยและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อนร่วมชาติจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ตลอดจนชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางกลับมาเป็นพลเมืองจีน

ในบรรดาสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดใหม่ จำนวน 2,172 คนนั้น เป็นผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน 852 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ของทั้งหมด และที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนร้อยละ 60.8 โดยผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 56 ชนชาติของจีนต่างเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาปรึกษาการเมือง ที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาชั้นนำของประเทศ อายุเฉลี่ยของสมาชิกคือ 56.6 ปี และสมาชิก 2,037 คนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป โดยมีนักวิชาการ 125 คนจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน

สภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติเป็นหน่วยงานสำคัญสำหรับความร่วมมือหลายฝ่ายและการปรึกษาหารือทางการเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตลอดจนเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองของจีน ในทางปฏิบัติ สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล องค์กรนิติบัญญัติและตุลาการ และเสนอญัตติเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทางการเมืองและสังคม