แผนระดับชาติมุ่งควบคุมและป้องกันการเป็นทะเลทราย

(People's Daily Online)วันเสาร์ 28 มกราคม 2023


ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 แสดงให้เห็นทิวทัศน์ของทะเลทรายคูปู้ฉี
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน (ภาพจากซินหัว)

จากการที่พื้นที่ประเทศกว่าหนึ่งในสี่กลายเป็นทะเลทราย ทำให้การควบคุมและป้องกันการกลายเป็นทะเลทรายเป็นประเด็นหลักสำหรับจีน แผนป้องกันและควบคุมการเป็นทะเลทรายแห่งชาติซึ่งเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งรัฐ จึงมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ตามแผน ภายในปี 2568 พื้นที่ 6.7 ล้านเฮกตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นทะเลทรายจะได้รับการบำบัด คาดว่าภายในปี 2573 พื้นที่ที่ได้รับการบำบัดจะสูงถึง 12.4 ล้านเฮกตาร์ ในแผนได้ระบุพื้นที่สำคัญ 7 แห่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้พื้นที่ที่กลายเป็นทะเลทรายขยายออกไป รวมถึงพื้นที่ภูเขาของภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย พื้นที่รอบๆ ทะเลทรายคูปู้ฉีในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และทะเลทรายเหมาอูซู่ในมณฑลส่านซี ทั้งนี้ เพื่อจัดการกับปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จากกระบวนการที่ผืนดินซึ่งครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์แล้วกลายเป็นทะเลทราย โดยในแผนดังกล่าวระบุให้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ ตลอดจนให้เกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้แสง ความร้อน ลม และการฟื้นฟูดินตามแนวทางสีเขียวเพื่อเพิ่มรายได้ นี่เป็นแผนป้องกันและควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายฉบับที่ 3 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรีจีน นับตั้งแต่ปี 2545

แผนปัจจุบันรวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทั่วไปในการป้องกันไม่ให้พิ้นที่ที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับกลายเป็นทะเลทรายอีกและควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และผลจากการปฏิบัติตามแผนก่อนหน้านี้ ตามรายงานของกรมป่าไม้และทุงหญ้าแห่งชาติจีน จากการสำรวจระดับชาติครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ระหว่างปี 2557-2562 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นทะเลทรายลดลง 3.8 ล้านเฮกตาร์เหลือ 2.57 ล้านเฮกตาร์ ส่งผลให้พายุทรายและฝุ่นลดลงเหลือเฉลี่ย 8.5 จากก่อนหน้านี้ที่มีถึง12.5

นายซุน กั๋วจี้ (Sun Guoji) หัวหน้าแผนกควบคุมการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของฝ่ายบริหาร กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ภารกิจข้างหน้ามีความท้าทายมากกว่างานที่ผ่านมา “ความท้าทายของเราคือการขาดแคลนน้ำในภูมิภาค ความเสียหายจากกิจกรรมของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ การรักษาความสำเร็จที่เราได้ทำไปแล้วในขณะที่จัดการกับสิ่งใหม่ ๆ นั้นเป็นงานที่ลำบากและเร่งด่วน”