เสฉวนออกกฏใหม่เกี่ยวกับการแจ้งเกิด

(People's Daily Online)วันอังคาร 31 มกราคม 2023


พยาบาลดูแลทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดกานซูในหลานโจว (ภาพจากซินหัว)

มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้ดำเนินการสำรวจเพื่อผ่อนปรนระเบียบเกี่ยวกับการแจ้งเกิด โดยมีเป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังและกำกับดูแลให้การเติบโตของประชากรเกิดความสมดุล

กฎใหม่ที่ออกโดยคณะกรรมการสุขภาพของมณฑลซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ยกเลิกข้อกำหนดที่ว่าสูติบัตรจะออกให้กับผู้ที่มีทะเบียนสมรสเท่านั้น โดยกฎใหม่ใช้กับผู้อยู่อาศัยประจำหรือผู้มีทะเบียนบ้านหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรแม้มิใช่ที่หูโข่ว มณฑลเสฉวน มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ตามกฎแล้วควรลงทะเบียนการตั้งครรภ์ก่อนการคลอดบุตร แม้จะมีการอนุโลมให้มีการลงทะเบียนหลังจากคลอดบุตรก็ตาม โดยเมื่อลงทะเบียนแล้ว สตรีมีครรภ์จะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่างๆ ได้ดีขึ้นกฎดังกล่าวยังได้ปรับปรุงขั้นตอนการลงทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนสามารถรับบัตรประจำตัวดิจิทัลของผู้สมัครเพื่อช่วยในการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการสุขภาพมณฑลเสฉวนกล่าวกับจิ้วไพนิวส์ (Jiupai News) เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมาว่ากฎนี้ออกมาเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของมารดาที่ไม่ได้แต่งงาน แทนที่จะสนับสนุนให้คนที่ยังไม่ได้แต่งงานมีลูก

การดำเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการสุขภาพมณฑลเสฉวนเป็นการตอบสนองนโยบายที่เหมาะสมที่สุดของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการเติบโตของประชากร มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการสำรวจประชากรและสร้างระบบการคลอดบุตรและการดูแลที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการเติบโตของประชากรที่สมดุล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 รัฐบาลกลางออกนโยบายประชากรและการเกิดที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงโครงสร้างประชากรของประเทศและปัญหาการสูงวัย เพื่อสร้างระบบที่ดีในการส่งเสริมการมีบุตรและลดค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรและการศึกษา ปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ 61 ปี ที่ประชากรจีนลดลง จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนนี้ ปีที่แล้วประชากรของประเทศอยู่ที่ประมาณ 1,410 ล้านคน ลดลง 850,000 คน