ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนนอกชายฝั่งของจีน

(People's Daily Online)วันพุธ 01 กุมภาพันธ์ 2023

ตามรายงานการสำรวจทางธรณีวิทยาของจีน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เผยว่าจากการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ จีนมีศักยภาพมหาศาลในการกักเก็บคาร์บอนทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนไว้ใต้ดินในรูปแบบทางธรณีวิทยา ในน่านน้ำนอกชายฝั่งเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยปัจจัยจากเปลือกโลกที่มั่นคง แอ่งตะกอนขนาดใหญ่ และชั้นหินหนาจำนวนมาก นอกชายฝั่งจีนจึงมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 2.58 ล้านล้านตัน ในฐานะที่เป็นมาตรการสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การกักเก็บคาร์บอนทางธรณีวิทยาเป็นเทคโนโลยีที่ฉีดก๊าซเรือนกระจกที่ดักจับเข้าไปในชั้นหินใต้ดินเพื่อแยกพวกมันออกจากชั้นบรรยากาศ ปัจจุบัน โครงการกักเก็บคาร์บอนในจีนดำเนินการบนบกเป็นหลัก หากใช้ศักยภาพนอกชายฝั่งอย่างเต็มที่ อาจมีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของประเทศในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดก่อนปี 2573 และตระหนักถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี 2603 ความเป็นกลางทางคาร์บอนสามารถทำได้โดยการสร้างสมดุลของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาหรือกำจัดการปล่อยสารที่ก่อขึ้นโดยมนุษย์

จากข้อมูลของกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ไม่รวมการปล่อยคาร์บอนจากการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และป่าไม้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของจีนในปี 2555 เทียบเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 11,900 ล้านตัน

การสำรวจครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของแอ่งตะกอนหลักของประเทศสำหรับกักเก็บคาร์บอนทางธรณีวิทยา สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของจีนระบุในแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยการสำรวจได้ระบุถึงทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ในการกักเก็บคาร์บอนในน่านน้ำของจีน นอกจากนี้ยังระบุถึงรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหน่วยงานกลางของจีนได้กำหนดให้การดักจับ การใช้ และการจัดเก็บคาร์บอน เป็นวิธีการทางเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของประเทศ

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐ คณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกันเปิดเผยแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศอากาศของประเทศ ซึ่งการดักจับ การใช้ และการจัดเก็บคาร์บอน รวมอยู่ในเอกสารนี้ในฐานะหนึ่งในเทคโนโลยีที่ประเทศมีแผนเร่งวิจัย พัฒนา และส่งเสริม แผนปฏิบัติการสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดก่อนปี 2573 ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยสภาแห่งรัฐไม่นานหลังจากนั้น ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมโครงการนำร่องการดักจับ การใช้ และการจัดเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่ ในเดือนสิงหาคมปีนั้น โครงการสาธิตการดักจับ การใช้ และการจัดเก็บคาร์บอน นอกชายฝั่งโครงการแรกของประเทศได้เริ่มดำเนินการโดยบริษัท ไชน่า เนชั่นแนล ออฟชอร์ ออย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการนีจะกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 1.46 ล้านตันอย่างถาวรในอ่างกักเก็บปากแม่น้ำจูเจียง ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เกือบ 14 ล้านต้น