รายได้เฉลี่ยประชากรจีนคิดเป็นกว่า 36, 000 หยวน หรือ 1.8 แสนบาท/คน ในปี 2022

(CRI)วันพฤหัสบดี 02 กุมภาพันธ์ 2023
รายได้เฉลี่ยประชากรจีนคิดเป็นกว่า 36, 000 หยวน หรือ 1.8 แสนบาท/คน ในปี 2022
ภาพจากCFP

สำนักข่าวจีนรายงานว่า สถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่า ปี 2022 รายได้ประชากรจีนเฉลี่ยต่อคนสูงถึง 36,883 หยวน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 180,000 บาท โดยมีพื้นที่ 8 แห่งที่มีรายได้ใช้สอยเฉลี่ยต่อคนสูงกว่าระดับเฉลี่ย ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู นครเทียนจิน มณฑลกว่างตง มณฑลฝูเจี้ยน และมณฑลซานตง ในจำนวนนี้ รายได้เฉลี่ยต่อคนของนครเซี่ยงไฮ้สูงสุด คิดเป็น 79,610 หยวน รองลงมาคือกรุงปักกิ่ง คิดเป็น 77,415 หยวน รายได้เฉลี่ยต่อคนของของมณฑลเจ้อเจียงอยู่อันดับ 3 คือ 60,302 หยวน สรุปว่า นอกจาก 3 พื้นที่ดังกล่าวรายได้เฉลี่ยต่อคนของพื้นที่อื่นทั่วประเทศจีนยังไม่ถึง 50,000 หยวน

นอกจากนี้ ปี 2022 รายได้ใช้สอยเฉลี่ยต่อคนในตัวเมืองคิดเป็น 49,283 หยวน และรายได้ใช้สอยเฉลี่ยต่อคนในชนบทคิดเป็น 20,133 หยวน

ผลการสำรวจแรงงานชนบทที่รับจ้างในตัวเมืองทั่วประเทศใน ปี 2022 จีนมีแรงงานชนบทที่รับจ้างในตัวเมืองรวม 29.562 ล้านคน เงินเดือนเฉลี่ยของแรงงานเหล่านี้คิดเป็น 4,615 หยวน หรือ กว่า 23,000 บาท/เดือน