สี จิ้นผิงย้ำขณะเป็นประธานการประชุมกลุ่มของกรมการเมืองให้เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 02 กุมภาพันธ์ 2023
สี จิ้นผิงย้ำขณะเป็นประธานการประชุมกลุ่มของกรมการเมืองให้เร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2023 แสดงให้เห็นเรือบรรทุกสินค้าเทียบท่าที่
ท่าตู้สินค้าของท่าเรือหนิงโป-โจวซาน มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน (ภาพจากซินหัว)

กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จัดการประชุมกลุ่มที่สองเกี่ยวกับการเร่งกำหนดรูปแบบใหม่ของการพัฒนาในช่วงบ่ายวันที่ 31 มกราคม 2023  นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธานการประชุมและย้ำให้เร่งสร้างรูปแบบใหม่ในการพัฒนาอันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษที่สอง และเป็นหลักประกันทั้งการพัฒนาและความมั่นคง ตลอดจนแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นธงชี้นำความคิดริเริ่มสำหรับการพัฒนาในอนาคต มีเพียงการเร่งสร้างรูปแบบใหม่ในการพัฒนาเท่านั้นที่จีนจะสามารถวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับเศรษฐกิจของตนและเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของการพัฒนาได้ และการทำเช่นนี้เท่านั้นที่จีนจะสามารถอยู่รอด แข่งขัน พัฒนา และรักษาความก้าวหน้าได้ดีขึ้นท่ามกลางพายุและลมแรงที่สามารถคาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ทุกประเภท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประชาชาติจีนจะไม่เกิดขึ้น อย่างล่าช้าหรือถูกขัดจังหวะ และเป้าหมายของการสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ทุกประการก็จะสำเร็จ

ในระหว่างการประชุม กรรมกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทำการศึกษาด้วยตนเองและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน โดยนายหยิน ลี่  นายหลิว กั๋วจง  นายเหอ หลี่เฟิง  นายจาง กั๋วชิ่ง  นายเฉิน จี้หนิง และนายหวง คุนหมิง ได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสายงานและภูมิภาคที่กับดูแลตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นายสี จิ้นผิง กล่าวต่อที่ประชุมโดยชี้ให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จบางอย่างเกิดขึ้นจากความพยายามอย่างหนักในการสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ด้วยการหลอมรวมฉันทามติเชิงอุดมการณ์รากฐานการทำงานที่ประสานกันอย่างมั่นคง ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายและกลไกต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหนทางอีกยาวไกลในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาใหม่อย่างรอบด้าน เราต้องนำวิธีการที่มุ่งเน้นปัญหามาใช้และใช้การคิดเชิงระบบ ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่ขัดขวางการสร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนา ปฏิรูปเชิงลึกในทุกด้าน ส่งเสริมนวัตกรรมภาคปฏิบัติและภาคสถาบัน

นายสี จิ้นผิงตั้งข้อสังเกตว่าจะต้องพยายามประสานการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลแบบไดนามิกในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอุปสงค์ผลักดันอุปทานและอุปทานสร้างอุปสงค์ และและบรรลุวงจรเศรษฐกิจของประเทศที่ดี เราต้องดำเนินการตามโครงร่างแผนกลยุทธ์เพื่อขยายอุปสงค์ภายในประเทศอย่างแน่วแน่ สร้างระบบอุปสงค์ภายในประเทศที่สมบูรณ์โดยเร็วที่สุด และพยายามขยายอุปสงค์การบริโภคที่สนับสนุนโดยรายได้ ความต้องการการลงทุนพร้อมผลตอบแทนที่เหมาะสม และอุปสงค์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดด้านเงินต้นและหนี้สิน เราต้องสร้างและปรับปรุงกลไกระยะยาวในการขยายการบริโภคของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถบริโภคได้อย่างมีรายได้ที่มั่นคง กล้าที่จะบริโภคโดยไม่ต้องกังวล และเต็มใจที่จะบริโภคเนื่องจากสภาพแวดล้อมการบริโภคที่ยอดเยี่ยมและความรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์ที่แข็งแกร่ง เราต้องปรับปรุงและขยายกลไกการลงทุน ขยายพื้นที่สำหรับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่อย่างเหมาะสมล่วงหน้า เพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงกลยุทธ์ และกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของการลงทุนภาคเอกชนต่อไป เราต้องดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างอุปทานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสถาบัน ขจัดปัญหาอุปสรรคและจุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดอุปทาน และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน อุปสงค์กับอุปทานอิสระที่ควบคุมได้และมีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างและชี้นำอุปสงค์ใหม่

นายสี จิ้นผิงตั้งข้อสังเกตว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เร็วขึ้น เพื่อลดแรงบีบคั้นที่บางประเทศเข้มงวดกับการพัฒนาเทคโนโลยีหลักของจีน เราต้องปรับปรุงระบบใหม่ของเราระดมทรัพยากรทั่วประเทศ สร้างจุดแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ของจีน และรับประกันการจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำให้ประเทศของเราเป็นผู้กำหนดทิศทางระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ และเป็นผู้บุกเบิกในสาขาสหวิทยาการขั้นสูง จีนจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุด เราต้องแน่ใจว่ามีการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นประเทศจีนผ่านวิทยาศาสตร์และการศึกษากับกลยุทธ์การพัฒนากำลังคนและกลยุทธ์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการศึกษา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอบรมบุคลากรให้มีคุณธรรม เราต้องปฏิบัติตามการออกแบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันของนวัตกรรมดั้งเดิม นวัตกรรมแบบบูรณาการ และนวัตกรรมแบบเปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประสานกันอย่างดี เราต้องตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่นวัตกรรม อุตสาหกรรม และความสามารถอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อให้สามารถบูรณาการได้อย่างลึกซึ้ง

นายสี จิ้นผิงเน้นว่าระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเป็นรากฐานของรูปแบบการพัฒนาใหม่ เนื่องจากความเชื่อมโยงที่เป็นระเบียบระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ราบรื่น ในการไล่ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง ดำเนินการอย่างมั่นคงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ และก้าวให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของจีนในด้านการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาไซเบอร์สเปซและดิจิทัล เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มทั่วไปของการพัฒนาอุตสาหกรรม เราควรสนับสนุนอุตสาหกรรมที่การเชื่อมโยงยังไม่เข้มแข็งเพื่อแก้ไขจุดอ่อน อุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งในการพัฒนาต่อไป ยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม และอุตสาหกรรมเกิดใหม่เพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ให้เกิดความยั่งยืนและแข่งขันได้มากขึ้น เราควรปรับปรุงการกระจายกำลังการผลิต ส่งเสริมการถ่ายโอนอย่างเป็นระเบียบของอุตสาหกรรมหลักทั้งในและต่างประเทศ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงลึกขององค์กรในการแบ่งงานและความร่วมมือในอุตสาหกรรมทั่วโลก นอกจากนี้ เราควรส่งเสริมการบูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ และสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เป็นอิสระ ควบคุมได้ ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีการแข่งขันสูง

นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่าควรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่างภูมิภาคเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการไหลเวียนภายในประเทศ ควรให้พื้นที่ชนบทมีบทบาทอย่างเต็มที่ในฐานะตลาดผู้บริโภคและตลาดปัจจัย และส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทในทุกๆด้าน นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการขยายตัวของเมืองโดยมีเมืองในมณฑลเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชนบทแบบบูรณาการ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองและชนบท และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ราบรื่นระหว่างเมืองและชนบท เขากล่าวว่า ควรมีการป้องกันและขจัดอุปสรรคการหมุนเวียนของท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อสร้างตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวกันในระดับชาติอย่างแท้จริง เขากล่าว กลยุทธ์การพัฒนาภูมิภาคควรส่งเสริมการบูรณาการการประสานงานที่ลุ่มลึกยิ่งขึ้น ทั้งในกลยุทธ์ระดับภูมิภาคที่สำคัญและกลยุทธ์การแบ่งเขตตามหน้าที่ความรับผืดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายกำลังการผลิตหลัก และส่งเสริมการหมุนเวียนที่เหมาะสมและการรวมปัจจัยการผลิตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนแก่เศรษฐกิจภายในประเทศ

นายสี จิ้นยังได้ย้ำถึงความจำเป็นของการปฏิรูปและการเปิดประเทศ เพิ่มแรงผลักดันและความมีชีวิตชีวาของการไหลเวียนภายในประเทศและการมีปฏิสัมพันธ์กับตลาดต่างประเทศ ควรเดินหน้าปฏิรูปการจัดสรรปัจจัยการผลิตตามตลาด วางระบบตลาดที่มีมาตรฐานสูง และเพื่อเร่งการสร้างตลาดระดับชาติที่เป็นปึกแผ่นนอกจากนี้ ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับระบบที่สนับสนุนเศรษฐกิจการตลาด เช่น ระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การเข้าถึงตลาด การแข่งขันที่เป็นธรรม และระบบเครดิตทางสังคม ดำเนินการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับการผูกขาดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนดำเนินการตามกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุนที่ดี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อธุรกิจทุกประเภทในการลงทุนและเริ่มต้นธุรกิจตลอดจนกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของพวกเขา นอกจากนี้ เขายังระบุถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการเปิดประเทศระดับสูงและผลักดันการเปิดสถาบันอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของกฎระเบียบ ข้อบังคับ การจัดการ และมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมบทบาทของจีนที่มีต่อเศรษฐกิจโลก เราจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงแก่โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการเจรจาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการก่อตัวของระเบียบเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง พหุภาคี และมีเสถียรภาพ และสร้างปัจจัยที่รตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการหมุนเวียนระหว่างทรัพยากรของตลาดในประเทศและต่างประเทศ