ผู่ตงมุ่งดึงคนเก่งมากขึ้น

(People's Daily Online)วันศุกร์ 03 กุมภาพันธ์ 2023
ผู่ตงมุ่งดึงคนเก่งมากขึ้น
ทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ในเซี่ยงไฮ้ (ภาพจากCFP)

เซี่ยงไฮ้กำหนดโรดแมปเพื่อพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน

นายจู จื้อซ่ง (Zhu Zhisong) หัวหน้าพรรคเขตผู่ตงกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขตผู่ตงใหม่นครเซี่ยงไฮ้ได้เสนอนโยบายการดึงผู้มีความสามารถอย่างบูรณาการและเป็นระบบ เพื่อสร้างให้เขตเป็นศูนย์รวมผู้มีความสามารถและนวัตกรรมระดับนานาชาติ นโยบายดังกล่าวครอบคลุมกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางโดยระบุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของเขตและแผนงาน 3 ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการสำหรับ 3 ปีข้างหน้า ตลอดจนโครงการและนโยบายสนับสนุนชุดใหม่ โดยทางการผู่ตงเชื่อว่าพื้นที่ใหม่สามารถเป็นผู้นำในการสร้างเขตพัฒนาความสามารถระดับนานาชาติ เขายังระบุเขตผู่ตงพัฒนาจากพื้นที่เกษตรกรรมอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีเหมืองทองหรือเหมืองถ่านหิน แต่อาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก ความสามารถเป็นทรัพยากรแรกสำหรับการพัฒนาผู่ตง

นายจูกล่าวเพิ่มเติมว่าวิธีการระดมผู้มีความสามารถจากทั่วโลกและใช้ประโยชน์จากพวกเขาเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงประเด็นสำหรับการสร้างผู่ตงให้เป็นพื้นที่ชั้นนำในการพัฒนาสังคมนิยมให้ทันสมัย “ด้วยนโยบายนี้ เราหวังว่าจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังโลกว่าผู่ตงเคารพและรักผู้มีความสามารถ แสวงหาผู้มีความสามารถ และหวังว่าจะเป็นผู้นำการพัฒนาด้วยผู้มีความสามารถ”

เขตผู่ตง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแนวหน้าของการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน และถูกกำหนดให้เป็นผู้นำการพัฒนาระดับสูงรอบใหม่ของประเทศ ตามสถิติของทางการปัจจุบันมีผู้ที่จัดว่าเป็นบุคคลความสามารถพิเศษกว่า 1.7 ล้านคน โรงเรียนนานาชาติ 13 แห่ง และ สถาบันการแพทย์นานาชาติ 10 แห่ง และชาวต่างชาติผู้ถือบัตรผู้พำนักถาวรกว่า 2,000 ราย

นโยบายล่าสุดผู่ตงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนทีมงานผู้มีความสามารถระดับโลก ผู้มีพรสวรรค์ด้านนวัตกรรมและการประกอบการระดับสูง ผู้มีพรสวรรค์ในอุตสาหกรรมคุณภาพสูง และผู้มีพรสวรรค์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาค ตามแผนระบุ จำนวนทรัพยากรผู้มีความสามารถทั้งหมดในภูมิภาคจะ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2 ล้านคนภายในปี 2568 ทำให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระดับความเป็นสากลและความสามารถในการแข่งขันที่สูงที่สุดของประเทศจีน ภายในปี พ.ศ. 2578 จะบังเกิดความก้าวหน้าที่สำคัญในการสร้างผู้มีความสามารถเชิงกลยุทธ์และทีมผู้มีความสามารถที่มีคุณภาพสูงและความสำเร็จระดับโลกจำนวนหนึ่งทั้งในด้านการวิจัยพื้นฐานและสาขาเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ และภายในปี 2593 ผู่ตงจะเป็นพื้นที่ชั้นนำสำหรับการพัฒนาบุคลากรการดึงบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขัน และมีอิทธิพลในโลก นโยบายผู้มีความสามารถล่าสุดของผู่ตงมุ่งเน้นไปที่ภารกิจหลักในการเป็นผู้นำการพัฒนาเขต และเป็นผู้นำที่บุกเบิกการปฏิรูปและความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ในแง่ของกระบวนการการให้ใบอนุญาตพำนักถาวรของจีน ผู่ตงได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งดำเนินการแบบครบวงจร มีการแนะนำถิ่นที่อยู่ถาวรสำหรับต่างชาติผู้มีความสามารถพิเศษระดับสูง และขอบเขตการดำเนินการก็ได้มีการขยายจากเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ไปยังเขตผู่ตงทั้งหมด

โครงการเพิร์ลซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 โครงการสนับสนุนและนโยบาย เสนอที่จะเชิญชวนกลุ่มชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูงที่เป็นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ โดยมีสิ่งจูงใจให้กับบุคคลกลุ่มนี้ 12 รายการ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน เงินอุดหนุนโครงการ การสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ และการประกันสังคม รางวัลผลงานประจำปีสูงสุด 5 ล้านหยวน (740,000 ดอลลาร์) จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับเลือกเป็นไข่มุกที่มีความสามารถสูงสุด(Pearl Peak Talent) นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันที่ขาดแคลนผู้มีความสามารถทางการเงินแบบผสมผสานและแบบประยุกต์ เขตผู่ตงจะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ตลาดปัจจัยทางการเงิน และสถาบันการเงินที่สำคัญ เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “สถาบันการตลาดการเงิน” เพื่อเร่งสร้างเทคโนโลยีทางการเงิน วิศวกรรมการเงินและการเงินที่ยั่งยืน

นายปาร์ค ปู (Park Pu) ประธานบริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศจีน) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติรายแรกของจีนกล่าวว่านโยบายใหม่ได้สร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมการเงินในการดึงผู้มีความสามารถ โดยเฉพาะผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ นโยบายสนับสนุนผู้มีความสามารถในพื้นที่ใหม่ผู่ตงเป็นแนวหน้ามาโดยตลอด และในครั้งนี้ นโยบายใหม่นี้ก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ในเวลาเดียวกัน ผู่ตงยังประกาศใช้นโยบายความสามารถพิเศษที่พุ่งเป้าไปที่นักวิชาการ เปิดรับคำแนะนำ สนับสนุนนวัตกรรมของนักวิชาการและส่งแสริมการเป็นผู้ประกอบการ และใช้ “คลังสมองที่แข็งแกร่งที่สุด”ของพวกเขาในการพัฒนาสังคมนิยมให้ทันสมัย นายกู่ เสี่ยวซงนักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมจีนกล่าวว่า “การสร้างพลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ต้องอาศัยความสามารถ ผมเชื่อว่าชุดนโยบายสามารถบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้”     ทักษะความสามารถเป็นส่วนสำคัญของทีม ทางการเขตผู่ตงใหม่กำลังเสนอที่จะสนับสนุนการเฟ้นหาผู้มีทักษะความสามารถที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีนโยบายพิเศษเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการศึกษาของบุตร