รมต.ต่างประเทศจีนพบปะกับรมต.ต่างประเทศอิหร่าน

(CRI)วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2023


วันที่ 14 ก.พ. นายฉิน กัง รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบปะกับนายฮุสเซน อะมีร์-อับดุลลาฮีอาน
รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ที่กรุงปักกิ่ง (ภาพจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีน)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นายฉิน กัง รัฐมนตรีต่างประเทศจีน จัดการพบปะเจรจากับนายฮุสเซน อะมีร์-อับดุลลาฮีอาน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ที่กรุงปักกิ่ง

นายฉิน กังกล่าวว่า จีนยินดีจะเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอิหร่าน ปฏิบัติตามความเห็นพ้องต้องกันที่ผู้นำสองประเทศบรรลุถึงอย่างจริงจัง ผลักดันความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-อิหร่านให้คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

นายฉิน กังเน้นว่า สองฝ่ายต้องสนับสนุนกันและกันในปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ใจกลางต่อไป เสริมความร่วมมือในปัญหาระหว่างประเทศและส่วนภูมิภาค คุ้มครองหลักการขั้นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎระเบียบสากล ปกป้องผลประโยชน์ร่วมของประเทศกำลังพัฒนาและความยุติธรรมในโลก

นายฮุสเซน อะมีร์-อับดุลลาฮีอานกล่าวว่า อิหร่านยินดีจะเสริมการติดต่อสัมพันธ์กับจีน สนับสนุนกันในปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์แกนนำของสองฝ่ายอย่างแน่วแน่

ด้านปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน นายฮุสเซน อะมีร์-อับดุลลาฮีอานได้เผยผลคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับฟื้นฟูการเจรจา และชื่นชมจีนที่ได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์