การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: รถไฟจีน-ลาวเชื่อมการท่องเที่ยวข้ามแดนจีน ลาว และไทย

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2023
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: รถไฟจีน-ลาวเชื่อมการท่องเที่ยวข้ามแดนจีน ลาว และไทย
ภาพจากCFP

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มีการจัดงาน “2566 อเมซิ่งไทยแลนด์บทใหม่” ขึ้นที่นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนครคุนหมิง และสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครคุนหมิงได้แนะนำการท่องเที่ยวประเทศไทย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า รวมถึงการหารือกับหน่วยงานการท่องเที่ยวจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุนหมิงกล่าวว่า “เรากำลังส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจีนในรูปแบบต่างตัวอย่างเช่น เราสามารถจัดรายการท่องเที่ยวข้ามแดนจีน-ลาว-ไทยโดยพึ่งพารถไฟจีน-ลาวในอนาคต” ทำให้หัวหน้าหน่วยงานการท่องเที่ยวจีนกว่า 40 แห่งเห็นโอกาสใหม่ ๆ โดยในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดึงนักท่องเที่ยวจีนให้เดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยมาตรการการเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวในลักษณะขับรถเข้ามาท่องเที่ยวเอง ส่งเสริมความร่วมมือกับเอเจนซี่การท่องเที่ยวและบริษัทสายการบิน  ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้น

ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุนหมิงกล่าวว่าโดยผ่านทางรถไฟจีน-ลาว เมื่อเดินทางถึงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวภาคอีสานของไทย ตลอดจนเที่ยวตามเกาะและเมืองใหญ่ ๆ ได้อย่างสะดวก เชื่อว่าในอนาคต นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากคุนหมิงและเที่ยวข้ามแดนจีน ลาวและไทย

“มิตรภาพระหว่างจีนและไทยสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการเร่งฟื้นฟูให้นักท่องเที่ยวจีนกลับไปเที่ยวไทย” นายวาง ทาว ผู้บริหารบริษัทท่องเที่ยวระหว่างประเทศบริษัทหนึ่งของมณฑลยูนนานกล่าวว่า งานนี้ได้เพิ่มความเชื่อมั่นในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวต่างประเทศให้กับหน่วยงานท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ต่อไปเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนได้สัมผัสกับประเทศไทยที่หลากหลายมากขึ้น