จีนพัฒนาการค้าปลีกไร้มนุษย์

(CRI)วันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2023

การสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อเปิดประตูของร้านขายของ การชำระเงินด้วยตนเอง ปัจจุบันร้านค้าแบบไร้มนุษย์ได้เพิ่มมากขึ้นในจีน

โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด แต่มีผู้บริโภคจำนวนมาก เครื่องขายของอัตโนมัติตามร้านค้า สถานีรถไฟใต้ดิน สวนสาธารณะ และอาคารออฟฟิศมีอยู่อย่างทั่วถึง สินค้าต่าง ๆ ที่จำหน่ายในร้านรวมถึง เครื่องดื่ม อาหาร ดอกไม้สด ผัก ผลไม้ และกาแฟ ฯลฯ ในชีวิตประจำของผู้คนทั้งหลายมีโอกาสใช้บริการเครื่องขายของอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ที่สถานีรถไฟหรือหอพักของนักศึกษา เครื่องขายของอัตโนมัติจะบริการเครื่องดื่ม ขนมปัง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ในอาคารออฟฟิศ เครื่องขายของอัตโนมัติจะให้บริการอาหารเช้า ในชุมชนเครื่องขายของอัตโนมัติจะบริการผัก ผลไม้ เครื่องขายของอัตโนมัติสามารถอำนวยความสะดวกแก่บรรดาผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วรู้สึกหิวน้ำ แต่ร้านสะดวกซื้ออาจไกลพอมีเครื่องขายของอัตโนมัติอยู่ใกล้ก็ตอบโจทย์ได้อย่างทันท่วงที

เนื่องจากเครื่องขายของอัตโนมัติมีขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อย และสามารถให้การบริการตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าเช่าห้องและค่าจ้างแรงงาน นอกจากนี้เครื่องขายของอัตโนมัติยังสามารถสร้างรายได้จากการทำการโฆษณาผ่านหน้าจอหรือป้ายโฆษณาที่ติดอยู่บนเครื่องได้อีกด้วย

ปัจจุบันเมืองต่างๆ ของจีนได้จัดการค้าปลีกไร้มนุษย์ให้เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คาดว่าการค้าปลีกไร้มนุษย์จะมีอนาคตในประเทศจีน