รมว.กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีนชี้แจงข้อกังวลตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน

(CRI)วันพฤหัสบดี 09 มีนาคม 2023

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 7 มีนาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ได้จัด “ช่องทางรัฐมนตรี” เป็นครั้งที่ 2 นายหนี หง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีนไขข้อกังวลต่อสื่อมวลชน

รมว.หนีหง ระบุว่า หากพิจารณาจากอุปทานและอุปสงค์ของการตลาด การคาดการณ์ต่อการตลาด และการปฏิบัติตามนโยบาย 3 ด้าน เขามีความมั่นใจต่อความทรงตัวและแนวโน้มที่สูงขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงด้านอสังหาริมทรัพย์ รมว.หนีหง ระบุว่า ต้องยึดมั่นในการกำหนดและใช้นโยบายตามสภาพความจริงของแต่ละเมือง สนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานและการปรับปรุงให้ดีขึ้น สร้างความมั่นใจ เพื่อส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์ทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้น

หากพูดถึงส่วนเกื้อกูลของการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP รมว.หนีหง ระบุว่า การเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทมีความสำคัญ 2 ด้านต่อการสร้าง GDP ได้แก่ การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565  มูลค่าเพิ่มด้านการก่อสร้างคิดเป็น 6.9% ของ GDP ส่วนมูลค่าเพิ่มด้านอสังหาริมทรัพย์คิดเป็น 6.1% ของ GDP รวมแล้ว ทั้งสองด้านนี้คิดเป็น 13% ของ GDP

เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง รมว.หนีหง ระบุว่า ต้องหลีเลี่ยงความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงจากหนี้สินของส่วนท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวพันกัน