เนื้อหาสำคัญของการปฏิรูปโครงสร้างคณะรัฐมนตรีของจีน

(CRI)วันพฤหัสบดี 09 มีนาคม 2023

สำนักข่าวซินหัวรายงาน วันที่ 7 มีนาคม การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 1 ได้จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่สองเพื่อพิจารณาตรวจสอบแผนการปฏิรูปโครงสร้างคณะรัฐมนตรีของจีน

การปฏิรูปโครงสร้างคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างในประเด็นสำคัญรวมถึง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกำกับดูแลทางการเงิน การจัดการข้อมูล การพัฒนาชนบท สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และกิจการงานด้านสวัสดิการชราภาพ

การจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในเนื้อหาของการปฏิรูปคณะรัฐมนตรีจีนใครั้งนี้ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักแน่นที่การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศและการยับยั้งและปราบปรามจากภายนอก การปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการชี้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสมเหตุสมผล รวบรวมและประสานกำลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้าน และเร่งการพัฒนาในระดับสูงด้วยตนเอง

การปฏิรูปครั้งนี้ได้เสนอมาตรการปฏิรูปในด้านการกำกับดูแลทางการเงินหลายประการ รวมถึงการจัดตั้งกรมกำกับดูแลและบริหารการเงินของรัฐ เพื่อประสานและส่งเสริมการสร้างระบบพื้นฐานของข้อมูล และประสานงานเพื่อส่งเสริมจีนดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนและสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล

ในด้านการเกษตร จะฟื้นฟูชนบท ปรับปรุงภาระหน้าที่ของกระทรวงการเกษตรและกิจการชนบท จัดกรมพัฒนาชนบทแห่งชาติให้เข้าสู่กระทรวงการเกษตรและกิจการชนบท และเพิ่มกำลังในการช่วยเหลือพื้นที่ยากจนและประชาชนที่ยากจนต่อไป รวบรวมพลังของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชนบทอย่างรอบด้าน

ปรับปรุงระบบกิจการงานชราภาพให้สมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเกี่ยวกับประชากรสูงอายุอย่างจริงจัง พัฒนากิจการดูแลผู้สูงอายุและอุตสาหกรรมชราภาพ และระดมกำลังทางสังคมให้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมผู้สูงอายุของจีน

การปรับปรุงระบบการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์แบบนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนากิจการทรัพย์สินทางปัญญา และจะเป็นหลักประกันในการเร่งบรรลุซึ่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ ลดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลส่วนกลางให้น้อยลง โดยจะลดลง 5% ของแต่ละหน่วยงาน