ทัศนียภาพของหุบเขาผิงชาน มณฑลหูเป่ยของจีน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023
ทัศนียภาพของหุบเขาผิงชาน มณฑลหูเป่ยของจีน
ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการนั่งเรือในหุบเขาผิงชาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยใสของน้ำในหุบเขา เขตปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน (ภาพโดย หยาง ชุนพี/ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการนั่งเรือในหุบเขาผิงชาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยใสของน้ำในหุบเขา เขตปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน (ภาพโดย หยาง ชุนพี/ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการนั่งเรือในหุบเขาผิงชาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยใสของน้ำในหุบเขา เขตปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน (ภาพโดย หยาง ชุนพี/ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการนั่งเรือในหุบเขาผิงชาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยใสของน้ำในหุบเขา เขตปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน (ภาพโดย หยาง ชุนพี/ซินหัว)
ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งถ่ายเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการนั่งเรือในหุบเขาผิงชาน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยใสของน้ำในหุบเขา เขตปกครองตนเองเอินซือ กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน (ภาพโดย หยาง ชุนพี/ซินหัว)