ปธน.สี จิ้นผิงเสนอ “ความคิดริเริ่มอารยธรรมโลก” เน้นความอดทนและการอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดี
จีน ได้แสดงปาฐกถาและร่วมการสนทนาระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
ผ่านการประชุมวิดีโอคอล ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน (ภาพโดยซินหัว)

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้เสนอความคิดริเริ่มอารยธรรมโลก (The Global Civilization Initiative) เรียกร้องให้มีความเคารพในความแตกต่างทางอารยธรรม

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้กล่าวปาฐกถาต่อคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสนทนาระดับสูงร่วมกับพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประชุมผ่านวิดีโอคอล

ด้วยธีม “เส้นทางสู่ความทันสมัย: ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง” การประชุมออนไลน์มีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 500 พรรค องค์กรทางการเมือง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับคลังสมอง สื่อต่าง ๆ ทั่วโลก และผู้นำทางการเมืองระดับโลก เช่น ประธานาธิบดีไซริล รามาโฟซาแห่งแอฟริกาใต้ ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรแห่งเวเนซุเอลา และประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ วูชิชแห่งเซอร์เบีย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวว่า ความอดทน การอยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่สามารถมีอะไรแทนที่ได้เพื่อพัฒนาระดับกระบวนการทำให้มนุษยชาติก้าวสู่ความทันสมัย เนื่องจากในปัจจุบัน อนาคตของทุกประเทศเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด

“ประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องรักษาหลักการแห่งความเสมอภาค การเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการสนทนาและจุดร่วมที่มีร่วมกันท่ามกลางอารยธรรมอันหลากหลาย ให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่เหนือความเหินห่าง ให้การเรียนรู้ร่วมกันอยู่เหนือการปะทะต่อสู้ และให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เหนือการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน”

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงต้องการให้มีการสนับสนุนค่านิยมสามัญของมนุษยชาติ โดยกล่าวว่า ความสันติสุข การพัฒนา ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และอิสรภาพเป็นความปรารถนาสามัญของคนทุกคน

เขาย้ำว่าประเทศต่าง ๆ ควรละเว้นจากการนำค่านิยมของตนเองให้ผู้อื่น และละเว้นจากการปลุกระดมให้มีการเผชิญหน้ากันทางอุดมการณ์

ปธน. สี จิ้นผิงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางนานาชาติในระดับประชาชนสู่ประชาชน และกล่าวว่าประเทศต่าง ๆ ควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อการสัมมนาและความร่วมมือทางด้านอารยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งร่วมส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษยชาติ

ปธน. สี จิ้นผิงกล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามเหตุผลที่ชอบธรรมร่วมกัน และพร้อมที่จะกระชับปฏิสัมพันธ์กับพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อขยายแนวคิดและผลประโยชน์ร่วมกัน

ปธน. สี จิ้นผิงเสนอให้ใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคต่อพรรคในรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ และขยายความร่วมมือระดับโลกโดยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ในโลก

ความคิดริเริ่มอารยธรรมโลก เป็นแนวคิดหนึ่งในหลายแนวคิดหลักที่ปธน. สี ได้เสนอในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติสุข ความมั่นคง การพัฒนา และความปรองดองของโลก

ปาฐกถาของ ปธน. สี ได้บรรยายถึงการสร้างความทันสมัยของประเทศจีน และจุดมุ่งหมายสุดท้ายของการสร้างความทันสมัย คือ อิสรภาพของประชาชน และการพัฒนาที่ครอบคลุม เส้นทางสู่ความทันสมัยของจีนคือเส้นทางที่แน่นอนที่จีนจะสร้างความแข็งแกร่งและฟื้นฟูชาติ และยังเป็นเส้นทางที่ประเทศจะต้องดำเนินการเพื่อเสาะหาความก้าวหน้าสำหรับมนุษยชาติและความปรองดองเพื่อทั้งโลกด้วย เส้นทางนี้ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อคนจีนเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาร่วมกันของทั้งโลกด้วย

ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวว่าในการมุ่งสู่ความทันสมัยของจีน ดำเนินบนเส้นทางของการพัฒนาอย่างสันติสุข จีนจะไม่เดินตามเส้นทางเก่าของบางประเทศที่มุ่งล่าอาณานิคม และไม่เดินตามทางที่บางประเทศเสาะหาการเป็นเจ้าโลกเมื่อตนแข็งแกร่ง

ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวเสริมว่าการสร้างความทันสมัยไม่ใช่ “สิทธิบัตรเฉพาะ” ของประเทศเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง และไม่ใช่คำถามที่มีเพียงคำตอบเดียว ไม่สามารถพิจารณาแค่วิธีการง่าย ๆ แบบคัดลอกสำเนา หรือใช้วิธีสำเร็จรูปอย่างพิมพ์กดคุ้กกี้ได้

สำหรับประเทศใด ๆ ที่จะก้าวสู่ความทันสมัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฏหมายทั่วไปที่บังคับใช้ในกระบวนการต่าง ๆ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้น คือ ควรพิจารณาสภาพแวดล้อมแห่งชาติและคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติตน

“ประเทศที่อยู่แนวหน้าควรสนับสนุนการพัฒนาของประเทศอื่นอย่างจริงใจ” และกล่าวเพิ่มว่า “คน ๆ หนึ่งจะไม่ถูกมองอย่างชื่นชมเมื่อตนไปเป่าตะเกียงผู้อื่นดับ และก็ไม่สามารถไปได้ไกลด้วยการปิดกั้นเส้นทางของผู้อื่น”

ปธน. สี จิ้นผิงเรียกร้องให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกเน้นให้ความสำคัญต่อความปรารถนาของประชาชนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างความก้าวหน้าของมนุษยชาติ อีกทั้งมุ่งมั่นให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ ความซื่อสัตย์ทางการเมือง การเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและจริยธรรม ความมั่นคงทางสังคม สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ดังนั้น การสร้างความทันสมัยจะช่วยตอบสนองต่อข้อกังวลของประชาชนและความต้องการที่หลากหลายของพวกเขา

ด้วยวิธีนี้ การสร้างความทันสมัยจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมนุษยชาติด้วยการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของคนรุ่นนี้ และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนในอนาคต