สินค้านวตกรรมจีนสร้างสีสันให้งานแสดงสินค้าในอินโดนีเซีย

(People's Daily Online)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023
สินค้านวตกรรมจีนสร้างสีสันให้งานแสดงสินค้าในอินโดนีเซีย
งานแสดงสินค้าจีนในอินโดนีเซียปี 2023 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ประกอบการชาวจีนจำนวนกว่า 700 รายเข้าร่วมแสดงในงาน ซึ่งผู้ร่วมงานมาจากมณฑลเจ้อเจียง เจียงซู กวางตุ้ง ชานตง ฝูเจี้ยนและจี๋หลิน งานแสดงนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน (ซินหัว/ซวี ฉิน)
งานแสดงสินค้าจีนในอินโดนีเซียปี 2023 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ประกอบการชาวจีนจำนวนกว่า 700 รายเข้าร่วมแสดงในงาน ซึ่งผู้ร่วมงานมาจากมณฑลเจ้อเจียง เจียงซู กวางตุ้ง ชานตง ฝูเจี้ยนและจี๋หลิน งานแสดงนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน (ซินหัว/ซวี ฉิน)
งานแสดงสินค้าจีนในอินโดนีเซียปี 2023 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ประกอบการชาวจีนจำนวนกว่า 700 รายเข้าร่วมแสดงในงาน ซึ่งผู้ร่วมงานมาจากมณฑลเจ้อเจียง เจียงซู กวางตุ้ง ชานตง ฝูเจี้ยนและจี๋หลิน งานแสดงนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน (ซินหัว/ซวี ฉิน)
งานแสดงสินค้าจีนในอินโดนีเซียปี 2023 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีบริษัทผู้ประกอบการชาวจีนจำนวนกว่า 700 รายเข้าร่วมแสดงในงาน ซึ่งผู้ร่วมงานมาจากมณฑลเจ้อเจียง เจียงซู กวางตุ้ง ชานตง ฝูเจี้ยนและจี๋หลิน งานแสดงนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสามวัน (ซินหัว/ซวี ฉิน)