นิตยสาร “ฉิวซื่อ” เผยแพร่บทความของนายสี จิ้นผิง เรื่อง “เร่งสร้างประเทศด้านการเกษตรที่เข้มแข็ง ผลักดันความเป็นทันสมัยของเกษตรกรรมและเขตชนบทจีน”

(CRI)วันศุกร์ 17 มีนาคม 2023

วันที่ 16 มีนาคม นิตยสาร “ฉิวซื่อ” ฉบับที่ 6 เผยแพร่บทความของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในเรื่อง “เร่งสร้างประเทศทางการเกษตรที่เข้มแข็ง ผลักดันความทันสมัยของเกษตรกรรมและชนบทจีน”

บทความชี้ให้เห็นว่าต้องพยายามบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์ประเทศการเกษตรที่เข้มแข็ง ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและเขตชนบทด้วยดีอย่างจริงจัง การประกันอุปทานด้านอาหารและผลิตผลการเกษตรที่สำคัญอย่างมีเสถียรภาพและปลอดภัยถือเป็นงานสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ประเทศการเกษตรที่เข้มแข็ง การผลักดันเขตชนบทให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรอบด้านนั้นถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างสรรค์ประเทศการเกษตรที่เข้มแข็งในยุคใหม่

บทความยังชี้ให้เห็นว่าต้องเร่งการสร้างสรรค์ประเทศการเกษตรที่เข้มแข็งโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิรูป ต้องผลักดันการพัฒนาความเป็นทันสมัยของเขตชนบทอย่างมีพลัง ต้องเสริมการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างสรรค์ประเทศการเกษตรที่เข้มแข็งอย่างรอบด้าน