บทสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการไทยที่ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง: เทศกาลภาพยนตร์กระชับความสัมพันธ์ไทย-จีนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

(People's Daily Online)วันพุธ 26 เมษายน 2023

พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์ได้สัมภาษณ์ผู้แทนจากหน่วยงานราชการไทยที่เดินทางมาร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติเยี่ยนชีหู กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งไทยได้รับเชิญจากผู้จัดงานฝ่ายจีนให้เข้าร่วมในฐานะประเทศเกียรติยศ รายละเอียดดังนี้

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่งกล่าวว่า “มีความประทับใจและดีใจที่ภาพยนตร์ไทยได้รับการนิยมในหมู่ประชาชนจีนทั้งหนังและละคร เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันที่ดี หวังว่าในอนาคตจะมีภาพยนตร์ไทยมาเข้าฉายในจีนมากขึ้น”

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศสามารถดำเนินการได้ในหลายด้าน นอกจากการชมภาพยนตร์ที่ผลิตจากแต่ละประเทศที่มาร่วมในงานครั้งนี้แล้ว ด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในระดับประชาชนก็นับเป็นเรื่องสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอีกทาง


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/มณฑา)

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า “ปัจจุบันแคมเปญการท่องเที่ยวของไทยคือ Amazing New Chapter ประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นสามเรื่องคือ มีคุณภาพมากขึ้น มีความปลอดภัยและการสร้างความประทับใจ ในส่วนประเด็นเรื่อง นักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วพบปัญหาต่าง ๆ ทางหน่วยงานการท่องเที่ยวไทยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนอย่างเป็นประจำ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นก็จะติดต่อประสานงานกัน ทางนักท่องเที่ยวจีนจะแจ้งไปยังสถานทูตจีนในไทยและสถานทูตจีนจะติดต่อกับหน่วยงานไทยช่วยประสานงานให้ ซึ่งทำเช่นนี้มาตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้ว ในปัจจุบัน ทางไทยยกระดับเรื่องการดูแลความปลอดภัย และเสริมสร้างมาตรฐานของรถยนต์ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น”

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไทยเป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจีน 20 ประเทศ โดยยอดนักท่องเที่ยวจีนไปไทยในปีนี้คาดว่าน่าจะเกิน 5 ล้านราย อีกทั้งมีสายการบินจีนเปิดการบินตรงยังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ของไทยเพิ่มมากขึ้น ในประเด็นเรื่องปัญหาที่พบและการแก้ไขเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทางไทยมีการเข้าไปดูแลปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวทัวร์ศูนย์เหรียญที่เป็นการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และมีมาตรการป้องกันด้วย เช่น การป้องกันนักท่องเที่ยวจีนถูกหลอกลวงซื้อทัวร์ราคาถูกจากจีนไปเที่ยวไทย ราคาทัวร์ไทยที่ถูกมากอาจโดนถูกหลอกขายสินค้าต่าง ๆ โดยกรมการท่องเที่ยวได้แจ้งรายชื่อบริษัททัวร์ที่มีการขายทัวร์ในราคาถูกเกินจริงไปยังสถานทูตจีนในไทยให้ทราบในเรื่องนี้ เพื่อแจ้งกับคนจีนที่จะเดินทางมาเที่ยวไทยให้ระมัดระวังก่อนการซื้อทัวร์”


นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (คนกลาง) (พีเพิลส์เดลี่ออนไลน์/มณฑา)

นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับพีเพิลส์เดลี่ออนไลน์ในงานสัปดาห์ภาพยนตร์ไทย ณ โรงภาพยนตร์ลูมิเยียร์ ฟางเฉ่าตี้ เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมาว่า “มองว่าเป็นโอกาสที่สำคัญ เนื่องจากไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นอยู่แล้ว จีนพิจารณาเชิญประเทศไทยมาเพียงประเทศเดียวและมีการนำภาพยนตร์ไทยมาฉาย นับเป็นโอกาสสำคัญแสดงให้เห็นความเป็นมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศ อีกประการคือ เป็นโอกาสที่ดีในการนำผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้บทบาททางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในโอกาสเดียวกัน เพราะไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อีกทั้งในช่วงนี้คนจีนมีความสนใจหนังไทยในแนวสยองขวัญและประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนกับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”

เมื่อพูดถึงประเด็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย  นายธนวัตกล่าวว่า “กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับเรื่องที่กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนที่จะมา  และในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่ต่างชาติให้ความสนใจก็ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องนี้ เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ไทยให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนในกรณีที่มีบุคคลโพสต์ข้อความลงสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น อยากจะฝากแจ้งทั้งคนจีนและคนไทยให้ตรวจสอบกับภาครัฐ แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะการปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงและยากที่จะมาตามแก้ทีหลัง ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลและมีความรับผิดชอบที่จะไม่แชร์ต่อเป็นเรื่องสำคัญ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของความรู้สึกคนจีนก็ยังอยากไปเที่ยวที่ไทยอยู่ และนักท่องเที่ยวทั่วโลก”

นางสาวมนรดา แย้มกสิกร นักการทูตไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ผู้ประสานงานหลักในการร่วมกับหน่วยงานทางการของจีนผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์ฯ กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า “นับเป็นการเปิดตลาดใหม่และจีนมีการเชิญให้ต่างประเทศเป็นประเทศเกียรติยศนั้นเพิ่งทำมาแค่ 4 ปีเท่านั้น ก่อนหน้านี้ประเทศอื่น ๆ ที่ร่วมงานเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด ไทยเป็นประเทศแรกที่เป็นแบบออฟไลน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า มีความชัดเจนที่ตลาดจีนบริโภคหนังไทยมากขึ้น ทั้งหนังและละคร นอกจากการท่องเที่ยว อาหาร แล้ว ตอนนี้ก็ขยายสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น”