จีนผ่อนปรนนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน

(People's Daily Online)วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2023

จีนจะกลับมาเปิดช่องทางบริการด่วนที่ทุกเขตแดนเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมศกนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (11 พ.ค.)

สำนักงานฯ แจ้งว่า ประชาชนผู้ถือหนังสือเดินทางจีนได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางบริการด่วนเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางระหว่างข้ามแดน รวมถึงบุคคลที่ถือหนังสือเอกสารดังต่อไปนี้ 1. หนังสือเดินทางปรกติของชาวจีน 2. ใบอนุญาตเดินทางเข้า-ออกฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวัน 3. ใบอนุญาตเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ของคนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงและมาเก๊า 4. ใบอนุญาตเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ระยะเวลาห้าปีสำหรับชาวไต้หวัน 5. ใบอนุญาตการเดินทางเข้าออกหลายครั้งที่มีผลในเวลาหนึ่งปี

สำนักงานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และใบอนุญาตพำนักถาวรของชาวต่างชาติที่ออกโดยหน่วยงานจีนและใบอนุญาตพักอาศัยที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน