บทวิเคราะห์: โลกต้องการ “พลังจีนและเอเชียกลาง” มากยิ่งขึ้น

(CRI)วันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2023

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา การประชุมสุดยอดจีน-เอเชียกลางครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างงดงามที่เมืองซีอัน มณฑลส่านซีของจีน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเป็นประธานการประชุมและกล่าวคำปราศรัยสำคัญ โดยเน้นว่า โลกต้องการภูมิภาคเอเชียกลางที่มีความเสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง ความสามัคคีและประสานเชื่อมโยงกัน นายสี จิ้นผิงได้เสนอ “4 ข้อที่ควรยืนหยัด” ในการสร้างสรรค์ประชาคมจีน-เอเชียกลางที่มีอนาคตร่วมกัน และ “8 ข้อเสนอ” เกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือจีน-ประเทศเอเชียกลาง การรับการชื่นชมและการสนับสนุนอย่างสูงจากผู้นำของ 5 ประเทศเอเชียกลาง

ภูมิภาคเอเชียกลางตั้งอยู่ใจกลางของแผ่นดินยูโรเชีย ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงรอบใหม่ มีประเทศโลกตะวันตกหลายแห่งยั่วยุให้เกิดความแตกแยกและการเผชิญหน้า มีอำนาจจากภายนอกแทรกซึมเข้าเอเชียกลาง ก่อให้เกิดความไม่สงบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนยิ่ง จีนและ 5 ประเทศเอเชียกลางดำเนินความร่วมมือที่เปิดกว้างและมีความเข้าใจกันอย่างสูง ย่อมส่งพลังบวกต่อภูมิภาคและทั่วโลก

อนึ่ง การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้นำไปสู่การจัดตั้งกลไกการพบปะระหว่างผู้นำจีน-เอเชียกลางอย่างเป็นทางการ อันจะเป็นการชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ต่อความร่วมมือสองฝ่ายในอนาคต ผู้นำ 6 ประเทศได้ปลูกต้นทับทิมหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด เพื่อเป็นตัวแทนของความสามัคคีแน่นแฟ้นดั่งเมล็ดทับทิมของ 6 ประเทศ ซึ่งเป็นความต้องการร่วม อีกทั้งเป็นความต้องการของทั่วโลก เมื่อ 6 ประเทศร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน หนทางแห่งความร่วมมือที่อำนวยผลประโยชน์ต่อกันย่อมจะกว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างคุณูปการด้วยพลังบวกของจีนกับเอเชียกลางที่มากยิ่งขึ้นให้กับภูมิภาคและทั่วโลก