สี จิ้นผิงส่งสารแสดงความยินดีแก่องค์การการฟื้นฟูสมรรถภาพนานาชาติในโอกาสที่ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 100 ปี

(CRI)วันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2023

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 องค์การการฟื้นฟูสมรรถภาพนานาชาติ (Rehabilitation International) หรือ RI จัดพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งครบรอบ 100 ปีที่กรุงปักกิ่ง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนส่งสารแสดงความยินดี

ปธน.สี จิ้นผิง ชี้ว่า องค์การการฟื้นฟูสมรรถภาพนานาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในภารกิจของผู้พิการ ได้ใช้ความพยายามเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีของผู้พิการ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ และการเพิ่มพูนความผาสุกของผู้พิการมาโดยตลอด

จีนสนับสนุนการปฏิบัติงานของ RI เพื่อผลักดันการพัฒนากิจการผู้พิการของบรรดาประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมประชาคมโลกให้สนใจใส่ใจผู้พิการ และนำเสนอพลังของจีนให้กับภารกิจผู้พิการระหว่างประเทศ

ผู้นำสูงสุดของจีนเน้นว่า จีนให้ความสำคัญผู้พิการเป็นพิเศษ ท่ามกลางกระบวนการสร้างความทันสมัยแบบจีนนั้น จะปรับปรุงระบบประกันทางสังคมสำหรับผู้พิการให้สมบูรณ์ในอีกขั้น ส่งเสริมภารกิจผู้พิการให้พัฒนาก้าวหน้า

จีนยินดีร่วมกับทุกประเทศในโลก ผลักดันการแลกเปลี่ยนกับความร่วมมือด้านภารกิจผู้พิการระหว่างประเทศ ขยับขยายความผาสุกด้านสุขภาพของมนุษยชาติ