สำนักงานแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะรัฐมนตรีจีนตีพิมพ์ข้อคิดเห็นการผลักดันสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน

(CRI)วันพุธ 24 พฤษภาคม 2023

สำนักงานแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน สำนักงานแห่งคณะรัฐมนตรีจีนตีพิมพ์ข้อคิดเห็นว่าด้วยการผลักดันสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน

ข้อคิดเห็นระบุว่า การดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานเป็นหลักค้ำจุนในการคุ้มครองชีวิตของผู้สูงวัย เป็นภารกิจสำคัญที่ดำเนินยุทธศาสตร์แห่งชาติที่รับมือกับประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และทำให้การเปิดบริการสาธารณะอย่างสมดุล

ข้อคิดเห็นเรียกร้องว่า ต้องอยู่ภายใต้การชี้นำของแนวคิดสี จิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในสมัยใหม่ เร่งสร้างระบบเปิดบริการดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมผู้สูงวัยทั้งหลาย สิทธิและหน้าที่ชัดเจน การคุ้มครองเหมาะสมและยั่งยืน เพิ่มผลประโยชน์ ความสุขและความปลอดภัยของผู้สูงวัย