นายกรัฐมนตรีจีนพบนายกรัฐมนตรีรัสเซีย

(People's Daily Online)วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2023


นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนจัดพิธีต้อนรับนายมิคาอิล มิชูสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซียก่อนหารือกันที่ลานจัตุรัสด้าน
นอกมหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว)

นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนพบหารือกับนายมิคาอิล มิชูสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซี ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2566

นายหลี่กล่าวว่าภายใต้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ของผู้นำสองประเทศ ทำให้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างจีนกับรัสเซียในการประสานงานสำหรับยุคใหม่ยังรักษาการพัฒนาในระดับสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา    จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียอย่างเต็มที่ในกลไกการประชุมปกติระหว่างนายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ดำเนินการตามฉันทามติสำคัญที่ผู้นำสองประเทศบรรลุไว้ และส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีในทางปฏิบัติอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งย้ำว่าจีนยินดีปรับโครงสร้างการค้ากับรัสเซียให้เหมาะสม เพิ่มประเภทการค้า ขยายความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ เช่น การเกษตร การค้าบริการ เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาสีเขียว และสนับสนุนทางการท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความร่วมมือที่สามารถปฏิบัติได้จริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังแสดงความหวังว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนจะเข้มข้นขึ้น และจะมีการขยายความร่วมมือทวิภาคีในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬา และสุขภาพ

จีนยินดีจะร่วมมือกับรัสเซียและสมาชิกอื่น ๆ ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย พร้อมทั้งส่งเสริมการค้าเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้า

นายกรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัสเซียกับจีนว่า ท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่วุ่นวาย รัสเซียเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับจีนในการดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญที่ผู้นำสองประเทศตกลงไว้ เพิ่มความร่วมมือที่แน่นแฟ้นขึ้นในหลากหลายสาขา และรับมือกับสถานการณ์ท้าทายใหม่ ๆ ที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังการประชุม ทั้งสองได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือหลายฉบับ