จีนเปิดกว้างเพื่อผลักดันโอกาสระดับโลกในระยะยาว

(People's Daily Online)วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2023

การประชุมสุดยอดการค้าบรรลุฉันทามติอย่างกว้างขวางในการส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

จีนจะเปิดกว้างและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ ได้แบ่งปันโอกาสการพัฒนาและได้ประโยชน์จากความร่วมมือที่ได้รับชัยชนะด้วยกัน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารกล่าวในการสัมมนาส่งเสริมการค้าและการลงทุนโลกในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

พวกเขากล่าวว่าเมื่อโลกเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายหลายประการ การขยายการเปิดประเทศของจีนจะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเติบโตในระยะยาว

นายเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของจีนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉลี่ยเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้จีนเป็นกำลังสำคัญที่อัดฉีดความแน่นอนและเสถียรภาพให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเติบโตของโลก จีนเต็มใจที่จะแบ่งปันตลาดขนาดใหญ่และโอกาสการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกพร้อมทั้งเสริมด้วยว่าจีนจะยังคงยึดมั่นนโยบายพื้นฐานในการเปิดประเทศให้กว้างขึ้น ติดตามความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง จีนได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อนำไปสู่การเปิดสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎ ข้อบังคับ การจัดการ และมีมาตรฐานมากขึ้น และยินดีต้อนรับบริษัทจากทุกประเทศที่จะขยายการลงทุนในจีน

รองนายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้ดีขึ้น ประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาควรเพิ่มความพยายามในการหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบจากการปรับนโยบายเศรษฐกิจ

นายเครก อัลเลน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-จีนกล่าวผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าควรมีความพยายามสร้างความร่วมมือเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองประเทศยินยอมที่จะเดินตามทางซึ่งความกังวลด้านการแข่งขันไม่ได้สำคัญกว่าความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ สายสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศคือผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ขณะที่รัฐบาลจีนเต็มใจที่จะให้พื้นที่ต่อบริษัทต่างชาติในการเข้ามาสู่ตลาดจีน และยินดีต้อนรับการลงทุนต่างชาติ บริษัทสหรัฐฯ ต่างเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายของจีนสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งถูกผลักดันจากการบริโภคภายในประเทศและนวัตกรรม

นายโดมินิก บาร์ตัน ประธานบริษัทเหมืองแร่ข้ามชาติ Rio Tinto กล่าวว่าจีนยังคงเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและส่วนสำคัญในการสนับสนุนของจีนคือความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะให้เศราฐกิจโลกเปิดกว้าง ด้วยแนวทางพหุภาคีที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียง และช่วยแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน การแบ่งแยกจะเป็นหายนะต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศส่วนใหญ่ที่มีระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาน้อยกว่า พร้อมทั้งเสริมว่าทุกประเทศควรร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน ปรับปรุงเสถียรภาพ และลดความเหลื่อมล้ำความมั่งคั่ง เพื่อสร้างสภาวะที่มั่นคงและรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

นายเหริน หงปิน ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีนเรียกร้องให้ประชาคมธุรกิจทั่วโลกเพิ่มความมั่นใจ ความสามัคคี และความร่วมมือ ปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลของเศรษฐกิจโลก และเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่มีองค์การการค้าโลกเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้ร่วมการสัมนาทุกคนต่างเห็นด้วย

ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีนยังกล่าวด้วยว่าจะทุมเทความพยายามทำเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หล่อหลอมอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ตลอดจนบ่มเพาะผู้ขับเคลื่อนใหม่สำหรับการเติบโตทั่วโลก เพื่อทำให้โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจเปิดกว้างมากขึ้น ครอบคลุม และมีความสมดุลเพื่อให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน จีนจะส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้ก้าวหน้า ด้วยแนวคิดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย และลดการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา