นักวิจัยดำเนินการทดลองที่หุบเขาจูมู่หลั่งหม่าในเขตปกครองตนเองทิเบต

(People's Daily Online)วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2023
นักวิจัยดำเนินการทดลองที่หุบเขาจูมู่หลั่งหม่าในเขตปกครองตนเองทิเบต
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทิเบตเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำใกล้กับที่ตั้งแคมป์สำหรับนักปีนเขาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจูมู่หลั่งหม่า หรือ เอเวอร์เรสต์ เขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว/ซุน เฟย)

การสำรวจหุบเขาจูมู่หลั่งหม่าในปีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตทุกด้าน ครั้งที่ 2 ที่เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2560

นักวิทยาศาสตร์จำนวนทั้งสิ้น 170 คนจากห้าทีมได้เริ่มทำการสำรวจตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยสำรวจพื้นน้ำ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของผู้คนรอบ ๆ เขตหุบเขาจูมู่หลั่งม่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยกลไกการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันความปลอดภัยทางนิเวศวิทยาบนที่ราบสูง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทิเบตตรวจวัดอุณหภูมิของพื้นดินใกล้กับฐานแคมป์สำหรับนักปีนเขาที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจูมู่หลังหม่า ในเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว/ซุน เฟย)
ซู เถา (ขวา) นักวิจัยจากสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา หน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและเพื่อนร่วมงานกำลังเขียนข้อความบนถุงเก็บตัวอย่างที่ฐานที่ตั้งแคมป์สำหรับนักปีนเขาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจูมู่หลังหม่า เขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว/ซุน เฟย)
คัง ชื่อฉ่าง (ขวา) นักวิจัยจากสถาบันนิเวศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรตะวันตกเฉียงเหนือ หน่วยงานในสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนกำลังตรวจสอบน้ำแข็งที่ขุดเจาะจากหุบเขาจูมู่หลั่งหม่าที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,500 เมตร ณ ฐานที่ตั้งแคมป์สำหรับนักปีนเขาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจูมู่หลั่งหม่า หรือ เอเวอร์เรสต์ เขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว/ซุน เฟย)
กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทิเบตทำการสำรวจระบบนิเวศของน้ำใกล้กับ ฐานที่ตั้งแคมป์สำหรับนักปีนเขาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจูมู่หลั่งหม่า หรือ เอเวอร์เรสต์ ในเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว/ซุน เฟย)
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทิเบตกำลังเก็บตัวอย่างดินใกล้กับฐานแคมป์สำหรับนักปีนเขาที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจูมู่หลังหม่า ในเขตปกครองตนเองทิเบต ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (ซินหัว/ซุน เฟย)