หมู่บ้านในมณฑลเหอหนาน สร้างชีวิตใหม่ให้เครื่องลายครามหรู่

(People's Daily Online)วันพุธ 26 กรกฎาคม 2023

แหล่งเตาเผาเครื่องลายครามโบราณของทางการในราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) ที่หมู่บ้านชิงเหลียงซื่อในอำเภอเป่าเฟิง มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน ได้สร้างชีวิตใหม่ให้เครื่องลายครามหรู่

เมื่อมีการค้นพบเตาเผาโบราณซึ่งได้ถูกบันทึกเป็นสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมหลักภายใต้การคุ้มครองของรัฐ ชาวบ้านได้ฟื้นฟูทักษะการเผาเครื่องลายครามหรู่ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจำชาติ และมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเครื่องลายครามหรู่


ภาพถ่ายแสดงผลงานเครื่องลายครามหรู่ ของ หวาง จวินจื่อ ช่างฝีมือการเผาเครื่องเคลือบหรู่ในหมู่บ้านชิงเหลียงซื่อ
อำเภอเป่าเฟิง มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน (ซินหัว/ลี่ อัน)

ในปี 2562 หมู่บ้านแห่งนี้มีบริษัทเครื่องลายครามหรู่จำนวน 12 แห่ง ผู้สืบทอดมรดกระดับชาติ 1 ราย และผู้สืบทอดมรดกระดับจังหวัด 4 ราย

ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาล หมู่บ้านชิงเหลียงซื่อ เริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัฒนธรรมชนบทระดับมณฑล รวมถึงสหกรณ์วัฒนธรรมเครื่องเคลือบหรู่ในเดือนกันยายน 2563   ผู้สืบทอดทักษะการเผาเครื่องลายครามหรู่ในหมู่บ้านเป็นผู้นำในการเข้าร่วมสหกรณ์และสอนทักษะแก่สมาชิกสหกรณ์ จึงสามารถดึงดูดชาวบ้านให้เข้าร่วมมากขึ้น

สหกรณ์ได้เพิ่มพูนทักษะการเผาเครื่องลายครามหรู่ของสมาชิกด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการสนับสนุนเงินทุนของอำเภอและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบหรู่ในหมู่บ้านอีกด้วย

หวัง ใต้เฉียง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำอำเภอเป่าเฟิงกล่าวว่า “การพัฒนาของสหกรณ์ไม่เพียงเพิ่มรายได้ของชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สวยงามอีกด้วย”