พิพิธภัณฑ์ “ซานซิงตุย” ในเสฉวนเริ่มเปิดทดลองใช้อาคารหลังใหม่

(People's Daily Online)วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2023


โบราณวัตถุในอาคารพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยหลังใหม่ ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 (ซินหัว/หวาง ซี)

อาคารพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยหลังใหม่ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เริ่มเปิดทดลองให้บริการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (27 ก.ค.) ด้วยการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบจากซากปรักหักพังซานซิงตุยจำนวนเกือบ 600 ชิ้น เป็นครั้งแรก

อาคารหลังใหม่ตั้งอยู่ข้างอาคารพิพิธภัณฑ์เดิม มีพื้นที่ก่อสร้างรวม 54,400 ตร.ม. ขนาดใหญ่กว่าอาคารเดิมถึง 5 เท่า

โบราณวัตถุทั้งหมดจากอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่าได้ถูกย้ายไปตั้งในอาคารแห่งใหม่แล้ว ในส่วนหออนุรักษ์และบูรณะโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมยังคงอยู่ที่เดิม และผู้เยี่ยมชมสามารถชมกระบวนการบูรณะโบราณวัตถุเหล่านี้ได้ที่นี่

ด้วยพื้นที่จัดแสดง 22,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ จำนวนรวมมากกว่า 1,500 ชิ้นหรือชุด เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องหยกและเครื่องทองในอาคารหลังใหม่

ซากปรักหักพังซานซิงตุยถูกค้นพบในปลายทศวรรษที่ 1920 มีชื่อเสียงในการค้นพบทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในศตวรรษที่ 20


หัวทองสัมฤทธิ์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยหลังใหม่ ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 (ซินหัว/หลิว คุน)

หน้ากากสัมฤทธิ์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยหลังใหม่ ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 (ซินหัว/หลิว คุน)

หน้ากากทองในอาคารพิพิธภัณฑ์ซานซิงตุยหลังใหม่ ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2566 (ซินหัว/หวาง ซี)