จีนมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนาโบราณวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพสูง

(People's Daily Online)วันอังคาร 01 สิงหาคม 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ระบุว่า มีการปฏิบัติตามข้อริเริ่มมากมาย เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางโบราณคดี การอนุรักษ์และการนำไปใช้งานของโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีความสามารถและทักษะ

ในปัจจุบัน กำลังมีการดำเนินการในข้อริเริ่มทางโบราณคดีที่สำคัญ 18 ประการ และมีการเปิดตัวโครงการอิสระจำนวน 268 โครงการได้ประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันจีนมีอุทยานทางโบราณคดีระดับชาติจำนวน 55 แห่ง และพิพิธภัณฑ์จำนวน 6,565 แห่ง และพิพิธภัณฑ์จำนวนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เปิดให้บริการฟรี

นอกจากนี้ จีนมีแนวทางที่กำหนดในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางนวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านมรดกทางวัฒนธรรม และปรับปรุงวิธีการบริหารที่เป็นมาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ จีนมีศูนย์วิจัยทางมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญระดับชาติจำนวน 40 แห่ง

ข้อมูลจากสำนักงานบริหารเปิดเผยว่า จีนจะเริ่มสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติรอบใหม่ และจะพยายามปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมต่อไป