วันออกกำลังกายแห่งชาติจีน: กีฬามวยไทย ช่วยดึงดูดคนจีนให้มาร่วมออกกำลังกาย

(People's Daily Online)วันอังคาร 08 สิงหาคม 2023

รัฐบาลจีนได้ประกาศให้ทุกวันที่ 8 สิงหาคมเป็นวันออกกำลังกายแห่งชาติจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อระลึกถึงการเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อวันที่ 8 ส.ค. พ.ศ. 2551 และสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

กีฬามวยไทย ก็เป็นหนึ่งในหลายกีฬาที่คนจีนให้ความสนใจ ช่วยดึงดูดคนจีนให้มาร่วมออกกำลังกายมากขึ้นเรื่อย ๆ