จีนพิจารณาแนวทางที่ครอบคลุมทั่วประเทศครั้งแรกสำหรับการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า

(People's Daily Online)วันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2023

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จีนเปิดตัวความคิดริเริ่มระดับประเทศเพื่อขอความคิดเห็นจากสาธารณชนในเรื่องการร่างระเบียบในการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จีนได้พยายามที่จะกำหนดแนวทางอย่างครอบคลุมในการใช้เทคโนโลยีในระดับชาติ

คนจีนวงในระบุว่า ในขณะที่เทคโนโลยีจดจำใบหน้าสร้างความสะดวกและมีประสิทธิภาพ ก็มีการกล่าวถึงความกังวลต่อการใช้งานที่ผิดและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลระเบียบเหล่านี้มาได้ทันเวลาและจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและการปกป้องความเป็นส่วนตัว

ระเบียบดังกล่าวคาดหวังให้เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของจีนในการสร้างมาตรฐานเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวและความมั่นคงแห่งชาติ ในขณะที่เทคโนโลยีเอไอและเทคโนโลยีระดับสูงอื่น ๆ จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาชี้ว่า จำเป็นต้องระบุอย่างเฉพาะเจาะจงและปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่กว้างเกินไปหรือที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงในร่างระเบียบดังกล่าว

สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซจีน (Cyberspace Administration of China หรือ CAC) ได้เผยแพร่ร่างระเบียบดังกล่าว และให้ข้อมูลว่า จะเปิดระยะเวลาในการขอคำแนะนำสำหรับระเบียบเหล่านี้เป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงนี้บุคคลและองค์กรต่าง ๆ สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้