ทีมสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13 เสร็จสิ้นภารกิจขั้นแรก

(CRI)วันจันทร์ 14 สิงหาคม 2023


ภาพจาก CFP

เวลา 17.50 น. วันที่ 11 สิงหาคม ทีมสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13 ของจีนได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลทรายแล้วเสร็จ เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า ภารกิจระยะแรกของการสำรวจมหาสมุทรอาร์กติกทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13 ที่พุ่งเป้าสำรวจเหนือมหาสมุทรอาร์ติกตอนกลางและมหาสมุทรแปซิฟิกได้เสร็จสิ้นลงตามกำหนด

ภารกิจสำรวจนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ในระยะเวลาทำงานนาน 17 วัน ทีมสำรวจได้ใช้เรือตัดน้ำแข็งสำรวจพื้นที่ขั้วโลก “เสวี่ยหลง 2” ออกปฏิบัติงานสำรวจบรรยากาศ น้ำแข็งกลางทะเล มหาสมุทร สิ่งแวดล้อมพิเศษ กลุ่มหมู่ของสิ่งมีชีวิต และทรัพยากร เป็นต้น พร้อมดำเนินการติดตามตรวจสอบมลภาวะต่าง ๆ รวมกว่า 10 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชาทั้งฟิสิกส์ สมุทรศาสตร์ เคมีศาสตร์ทางทะเล และสิ่งมีชีวิตกลางทะเล เป็นต้น

ตามแผนงานที่วางไว้ ขั้นต่อไปกองทีมสำรวจจะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณตำแหน่งละติจูดเหนือ 85 องศา เพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจทางธรณีวิทยาแนวเทือกเขากลางสมุทรและธรณีฟิสิกส์ เป็นต้น