จีนสำรวจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวใหม่ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์

(People's Daily Online)วันจันทร์ 14 สิงหาคม 2023

จีนมุ่งสร้างความก้าวหน้าขั้นใหม่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการพัฒนาศักยภาพการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ซึ่งปัจจุบันเห็นได้จากการเติบโตที่เด่นชัดในประเทศ

นักวิทยาศาสตร์และผู้พัฒนาระบบเอไอกล่าวชื่นชมการปฏิวัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอในงานสัมมนาเรื่องเอไอเพื่อวิทยาศาสตร์ (AI for Science Summit) ที่ดำเนินงานสองวันโดยเริ่มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (10 ส.ค.)

ถาง เชา ศาสตราจารย์จากสถาบันการศึกษาสหวิทยาการขั้นสูง (Academy for Advanced Interdisciplinary Studies หรือ AAIS) มหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวในที่ประชุมว่า “การพัฒนาเอไอได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ เรากำลังรอคอยเวทีที่เอไอจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้”

อี เวยหนาน ประธานสถาบันเอไอเพื่อวิทยาศาสตร์ในกรุงปักกิ่งกล่าวว่า “เอไอสำหรับวิทยาศาสตร์เป็นแพลทฟอร์มทางสหวิทยาการและช่วยนักวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและคุณภาพของการวิจัย”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนร่วมกับมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของจีนได้เริ่มโครงการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนวใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

โครงการนี้จะใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมในการวิจัยยีนและการปรับปรุงพันธุ์ทางชีววิทยา

ทั้งนี้ จะมีการนำทีมงานพัฒนาและการวิจัยแบบสหวิทยาการมาใช้ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างกลุ่มนวัตกรรมและแพลทฟอร์มการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ รวมถึง การรักษาโรคมะเร็งและวิกฤตทางสภาพอากาศ