นิยายเรื่อง “เสียงสะท้อน” ได้รับรางวัลวรรณกรรมเหมาตุ้น ครั้งที่ 11

(People's Daily Online)วันจันทร์ 14 สิงหาคม 2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม มีการประกาศผลการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมเหมาตุ้น ครั้งที่ 11 (Mao Dun Literature Prize) ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมี 5 เรื่อง

ผลงานวรรณกรรมเรื่อง “เสียงสะท้อน” ของตง ซี นักเขียนจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน อยู่ในรายชื่อที่ได้รับรางวัล นับเป็นครั้งแรกที่นักเขียนจากกว่างซีได้รับรางวัลนี้ 

รางวัลวรรณกรรมเหมาตุ้น เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมที่มีเกียรติสูงสุดในประเทศจีน จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศจีน ตามความปรารถนาสุดท้ายของเหมา ตุ้น นักเขียนจีนชื่อดัง รางวัลนี้ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวนิยายที่โดดเด่น มีการให้รางวัลครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525