ประชาคมระหว่างประเทศชื่นชมจีนประสบความสำเร็จในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศน์

(People's Daily Online)วันพุธ 16 สิงหาคม 2023

รัฐบาลจีนประกาศให้วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันนิเวศวิทยาแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นครั้งแรก โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากหลายประเทศต่างกล่าวคำชื่นชมต่อความสำเร็จของจีนในการส่งเสริมการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสีเขียวของโลกอย่างยิ่ง

เชาดูรี (Md. Qumruzzaman Chowdhury) ศาสตราจารย์สาขาวิชาป่าไม้และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาห์จาลาล บังคลาเทศ (Shahjalal University of Science and Technology หรือ SUST) กล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า ความสำเร็จครั้งสำคัญของการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศของจีนนั้นอยู่ที่การใช้แนวคิดการปกป้องระบบนิเวศวิทยาแบบบูรณาการจากนโยบายและแผนการพัฒนาแห่งชาติ และเน้นความสำคัญของการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศน์ต่อกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนของจีน

“กระบวนการพัฒนาของจีนผสมผสานการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเข้ากับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี”

เชาดูรีกล่าวว่า จีนถือความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอารยธรรมเชิงนิเวศเป็นจุดสำคัญของการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (BRI) และได้เสนอข้อริเริ่มปฏิบัติการสีเขียวหลายชุด ซึ่งมีส่วนช่วยในการระดมกำลังประชาคมระหว่างประเทศให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์และพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประสบการณ์และโมเดลที่ประสบความสำเร็จของจีนถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่น ๆ ในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศ

จอห์น คอบบ์ (John B. Cobb Jr.) นักวิชาการจากสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกัน (The American Academy of Arts and Sciences หรือ AAA&S) กล่าวว่า “จีนถือการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติ การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศเป็นเป้าหมายที่ทรงคุณค่ายิ่ง ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งหรือไม่ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์ในอนาคต ผมชื่นชมการส่งเสริมในการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศอย่างตั้งใจแน่วแน่ของจีน”

โอเลก เดริปาสกา (Oleg Deripaska) ประธานคณะกรรมการมิตรภาพ สันติภาพและการพัฒนาจีน-รัสเซีย (China-Russia Friendship Committee for Peace and Development หรือ CRFCPD) กล่าวว่า ภายใต้การนำของแนวคิดอารยธรรมเชิงนิเวศ จีนได้ส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตที่สะอาดอย่างแข็งขัน และยกระดับเทคโนโลยีสีเขียวและการปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรอบด้านในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างที่มีค่าสำหรับการพัฒนาสีเขียวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ปัจจุบัน จีนมีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชาร์จไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันจีนมีการลงทุนอย่างมากในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ซึ่งช่วยนำพาสู่การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก